Trần Dương

9 tháng, Chứng khoán FPT (FTS) ghi nhuận lợi nhuận tăng 77% đạt 403 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán FPT (FPTS, mã chứng khoán: FTS) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2023 với doanh thu hoạt động tăng cao gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 325 tỷ đồng, chủ yếu do lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi đạt 101 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước lỗ 154 tỷ đồng).

fpt-ck-1697594041.jpg

Chứng khoán FPT (FPTS: FTS) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2023 với doanh thu hoạt động tăng cao gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, sau khi trừ các chi phí, FPTS lãi sau thuế 183,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số âm 60 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả tốt nhất của đơn vị này trong 6 quý, kể từ sau quý I/2022 (lãi 213 tỷ đồng).

Về các mảng hoạt động, doanh thu môi giới trong kỳ tăng lên mức 99 tỷ đồng trong khi chi phí hoạt động này cũng tăng trên 19% lên 53 tỷ đồng.

Lãi từ cho vay và phải thu của FPTS giảm nhẹ so với cùng kỳ xuống 115 tỷ đồng. Thời điểm 30/9/2023, các khoản phải thu và cho vay của FPTS đạt 4.771 tỷ đồng, chiếm hơn 65% tổng tài sản và tăng 1.017 tỷ đồng so với đầu năm.

Ngược lại, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) ghi nhận hơn 101 tỷ đồng, trong khi quý III/2022 ghi nhận lỗ gần 154 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do trong kỳ đánh giá lại tài sản tài chính (mã MSH của May Sông Hồng), lợi nhuận từ đánh giá lại mã MSH là 71,9 tỷ đồng trong khi quý 3/2022 là âm 162 tỷ đồng.

Cụ thể, tại thời điểm cuối tháng 9, mảng tự doanh (toàn bộ ghi nhận tại FVTPL) trị giá 1.556 tỷ đồng, bao gồm 420 tỷ đồng cổ phiếu, 120 tỷ đồng trái phiếu và 1.016 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn/chứng chỉ quỹ.

Chiếm gần hết danh mục cổ phiếu là khoản đầu tư MSH với 416 tỷ đồng, tăng 21%, tương đương gần 72 tỷ đồng sau 3 tháng. Đây là khoản đầu tư FPTS mua vào từ rất nhiều năm trước, với giá gốc chỉ 13,4 tỷ đồng, tức lãi 30 lần. Trong quý III, cổ phiếu MSH ghi nhận tăng giá 21%, kết phiên cuối tháng 9 tại 43.400 đồng/cp. Thị giá sau đó tiếp tục tăng lên 46.000 đồng/cp rồi điều chỉnh về còn 41.000 đồng/cp tại phiên 17/10.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu hoạt động của FPTS tăng gần 21% lên 762,6 tỷ đồng, lãi sau thuế tăng 77% lên 403 tỷ đồng. Năm 2023, FPTS thận trọng với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế giảm tới 34% so với thực hiện năm trước về mức 420 tỷ đồng. Dù vậy, dù mới kết thúc 9 tháng công ty đã hoàn thành được 114% mục tiêu lợi nhuận đề ra.

HẠ VY