Trần Dương

9 tháng, Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) lãi 2.150 tỷ đồng vượt 107% kế hoạch năm

Lê Trí

CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) công bố kết quả kinh doanh quý III và lũy kế 9 tháng năm 2023. Với kết quả doanh thu và lợi nhuận đột biến.

tcbs-lai-1697507785.png  

Theo đó, trong quý III, TCBS đạt lợi nhuận trước thuế 1.148 tỷ đồng, tăng 108% so với quý liền trước và tăng 57% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về cơ cấu doanh thu, tại mảng môi giới chứng khoán, doanh thu nghiệp vụ môi giới và lưu ký chứng khoán đạt 160 tỷ đồng, tăng 30% so với quý liền trước nhờ giá trị giao dịch cổ phiếu qua công ty tăng 88%.

Kết quả này khiến thị phần môi giới chứng khoán của TCBS tiếp tục duy trì vị trí thứ IV với 6,8%, tăng 1,29% so với quý 2/2023. Đây là quý thứ 3 liên tiếp TCBS có sự gia tăng mạnh về thị phần so với quý trước.

Mảng cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt 424 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ và 6% so với quý trước.

Mảng ngân hàng đầu tư ghi nhận doanh thu 325 tỷ đồng, lần lượt tăng 45% so với quý trước và 55% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, công ty ghi nhận hơn 2.148 tỷ đồng lãi trước thuế, vượt 107% kế hoạch cả năm.

Tại thời điểm ngày 30/9/2023, vốn chủ sở hữu của Chứng khoán TCBS đạt 22.960 tỷ đồng, tăng 4% so với thời điểm cuối quý II. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) duy trì lần lượt ở mức 12% và 6% so với quý trước.

Về hoạt động trái phiếu, sau 9 tháng, TCBS đã tư vấn phát hành hơn 58.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, tiếp tục giữ vững thị phần số 1 về tư vấn phát hành trên thị trường với tỷ lệ 63% (không bao gồm trái phiếu do các ngân hàng phát hành).

CHÂU HUY