Trần Dương

5 tháng, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VGR) đạt doanh thu 7.100 tỷ đồng, lợi nhuận 1.108 tỷ đồng 

Ngày 17/6, tại TP HCM, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Theo đó, kết quả sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2024 rất khả quan và tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2023. 

Cụ thể, 5 tháng đầu năm doanh thu hợp nhất hơn 7.100 tỷ đồng, đạt 28,5% kế hoạch năm 2024; lợi nhuận 1.108 tỷ đồng, đạt hơn 32% so với kế hoạch năm 2024. Đối với lĩnh vực đóng góp doanh thu chính là mủ cao su đã tiêu thụ được 150.000 tấn, đạt 29% kế hoạch năm với giá bán bình quân 38,4 triệu đồng/tấn, cao hơn 6 triệu đồng/tấn so với cùng kỳ năm 2023.

vrg-dhcd-1718673277.jpg

5 tháng đầu năm 2024, doanh thu hợp nhất của VRG ghi nhận hơn 7.100 tỷ đồng, đạt 28,5% kế hoạch năm 2024; lợi nhuận 1.108 tỷ đồng, đạt hơn 32% so với kế hoạch năm 2024.

"VRG đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 83.130 lao động, trong đó có 20.500 người đồng bào thiểu số, 21.500 lao động người Lào, Campuchia. Tập đoàn tiếp tục làm tốt công tác quốc phòng an ninh, an sinh xã hội.", ông Trần Công Kha, Chủ tịch VRG thông tin thêm.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển đã được đại hội cổ đông bất thường VRG ngày 29/3 phê duyệt thì năm 2024, chỉ tiêu doanh thu hợp nhất năm 2024 là 24.999 tỷ đồng (bằng 101,2% so với năm 2023); lợi nhuận sau thuế 3.437 tỷ đồng (bằng 102% so với năm 2023).

Báo cáo thường niên năm 2023 của VRG cho biết doanh thu đạt 24.699 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.372 tỷ đồng và duy trì việc làm ổn định cho hơn 83.000 lao động với mức thu nhập bình quân 8,24 triệu đồng/người/tháng.

Phát biểu tại đại hội, ông Đỗ Hữu Huy – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, cho biết bên cạnh những thành tích đạt được thì cần nhìn nhận kết quả sản xuất kinh doanh của VRG những năm gần đây có sự chững lại. Nguyên nhân chủ yếu do thị trường đầu ra gặp nhiều khó khăn cả về sản lượng, giá cả, hiệu quả từ một số khoản đầu tư tài chính của tập đoàn có sự suy giảm và tiến độ xây dựng một số KCN chậm so với dự kiến. Thực tế trên đòi hỏi công tác điều hành của VRG và các thành viên phải có sự đổi mới, chuyển hướng mạnh mẽ hơn trong năm và những năm tiếp theo.

Ông Đỗ Hữu Huy đề nghị VRG xây dựng hệ sinh thái ngành cao su bao gồm các ngành kinh doanh chính và ngành phụ trợ; hình thành các nhà máy, các trung tâm chế biến cao su, chế biến sản phẩm cao su và chế biến gỗ cao su tiên tiến hiện đại phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Đặc biệt, lưu ý khu vực Campuchia khi vườn cây cao su của Tập đoàn đầu tư đã sắp hết chu kỳ khai thác thứ nhất phải cưa cắt gỗ để tái canh.

Ngoài các nội dung quan trọng nói trên, tại đại hội VRG cũng tiến hành bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT VRG nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm: ông Đỗ Hữu Phước – Phó Tổng giám đốc VRG (giữ chức thành viên HĐQT VRG) và ông Nguyễn Đông Phong – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Kinh tế TP.HCM (giữ chức thành viên HĐQT độc lập VRG).

Bên cạnh đó, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Tập đoàn nhiệm kỳ 2021 – 2026, đối với ông Đỗ Khắc Thăng nghỉ hưu theo chế độ và bầu ông Phạm Văn Hỏi Em – Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính kế toán VRG giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát VRG.

HOÀNG THỊNH