#

11 tháng, FPT đạt doanh thu 39.200 tỷ đồng, lợi nhuận 7.168 tỷ đồng tăng lần lượt 23% và 22,5% so với cùng kỳ

Admin

CTCP Tập đoàn FPT (HOSE: FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 11/2022 và luỹ kế 11 tháng đầu năm. Tính riêng tháng 11, FPT ước đạt hơn 4.144 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế 614 tỷ đồng, tức lãi hơn 20 tỷ đồng/ngày tính theo trung bình.

Theo đó, luỹ kế 11 tháng, FPT ghi nhận doanh thu đạt 39.200 tỷ đồng, tăng 23% so cùng kỳ trong đó xuất khẩu phần mềm (XKPM) ghi nhận doanh thu tăng 31%, lãi trước thuế tăng 28%.

11 tháng, FPT đạt doanh thu 39.200 tỷ đồng, lợi nhuận 7.168 tỷ đồng.

Cụ thể, chuyển đổi số ghi nhận doanh thu tăng 27% và chiếm 38% tổng doanh thu của mảng XKPM. Ngoài ra, giá trị hợp đồng XKPM toàn cầu mới đã tăng 37% khi đạt 20.600 tỷ đồng và hoàn thành 84% kế hoạch của ban lãnh đạo nhằm đạt được 1 tỷ USD giá trị hợp đồng ký mới vào cuối năm 2022.

Viễn thông cũng ghi nhận sự tăng trưởng khá với doanh thu và lãi trước thuế tăng lần lượt 16% và 18% so cùng kỳ. Hệ sinh thái trung tâm dữ liệu và truyền hình trả tiền trong tháng 11/2022 đóng góp chủ lực vào mảng này.

Ngược lại, CNTT trong nước có dấu hiệu tăng trưởng chững lại khi biên lợi nhuận chỉ đạt 8,8% trong 11 tháng 2022, giảm 49 điểm cơ bản so với con số ghi nhận trong 10 tháng 2022. Nguyên nhân chủ yếu do chi tiêu CNTT thấp hơn từ các khách hàng doanh nghiệp do tình hình khó khăn kinh tế. Tuy vậy, doanh thu mảng này vẫn tăng 3% và lãi trước thuế tăng 14% so cùng kỳ.

Kết quả, FPT báo lãi trước thuế 7.168 tỷ đồng, 22,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi sau thuế 11 tháng đạt 6.155 tỷ đồng, tăng hơn 26% so với thực hiện trong cùng kỳ năm 2021 trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ tăng 29% lên 5.067 tỷ đồng.

Với kết quả này, FPT đã hoàn thành gần 93% mục tiêu về doanh thu và 94% mục tiêu về lợi nhuận trước thuế sau 11 tháng kinh doanh.

LÊ TRÍ