Trần Dương

Xây dựng Hòa Bình (HBC) của ông Lê Viết Hải lỗ lũy kế gần 3.000 tỷ đồng, nợ gấp 15 lần vốn chủ sở hữu ở mức 5.150 tỷ đồng

CTCP Xây dựng Hòa Bình (HBC) công bố BCTC quý III/2023 với doanh thu giảm gần 50% so với cùng kỳ năm trước còn 1.893 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm gần 86% còn 40 tỷ đồng

hbc-lo-1698810310.jpg

Tại thời điểm 30/9/2023, HBC đã lỗ lũy kế 2.980 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hiện chỉ còn 352 tỷ đồng.

Theo đó, doanh thu hoạt động tài chính của Xây dựng Hòa Bình giảm 8,9% còn gần 31 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng 18,8% lên 145 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm.

Kết quả, Xây dựng Hòa Bình lỗ ròng 168 tỷ đồng trong quý III/2023, trong khi cùng kỳ lãi hơn 6 tỷ đồng. Đây đã là quý thứ 4 liên tiếp doanh nghiệp này báo lỗ.

Lũy kế 9 tháng, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu 5.355 tỷ đồng , giảm một nửa so với thực hiện năm ngoái. Công ty này cũng báo lỗ tổng cộng 880 tỷ đồng sau 3 quý vừa qua.

Xây dựng Hòa Bình đặt kế hoạch tổng doanh thu 12.500 tỷ đồng trong năm 2023. Lợi nhuận sau thuế dự kiến là 125 tỷ đồng. Tính tới hết quý III, tập đoàn mới đạt 43% chỉ tiêu doanh thu và cách xa mục tiêu có lãi. 

Tại thời điểm 30/9/2023, công ty này đã lỗ lũy kế 2.980 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu hiện chỉ còn 352 tỷ đồng. Tổng nợ vay tài chính của công ty này ở mức 5.150 tỷ đồng, gấp 15 lần vốn chủ sở hữu.

Tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 13.670 tỷ đồng, giảm gần 2.000 tỷ đồng so với số đầu năm. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu là các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 8.856 tỷ đồng.

Trong đó, Xây dựng Hoà Bình có 5.293 tỷ đồng phải thu từ khách hàng, 3.659 tỷ đồng phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng. Doanh nghiệp này đang phải trích lập hơn 2.500 tỷ đồng cho khoản phải thu nói trên.

THỊNH HUY