#

VPBank phát hành 2,2 tỷ cổ phiếu để chi thưởng cho cổ đông, tăng vốn điều lệ thêm 22.377 tỷ đồng, trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống

Admin

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) dự kiến phát hành hơn 2,237 tỷ cổ phiếu cho cổ đông để tăng vốn. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tức cổ đông sở hữu hai cổ phiếu phổ thông tại ngày chốt quyền sẽ được nhận thêm một cổ phiếu mới.

Cụ thể, ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền là 29/9. Tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/9.

Theo lãnh đạo của VPBank, nguồn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 21.002 tỷ đồng và nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ là 1.374 tỷ đồng.

Khi phát hành thành công VPBank sẽ trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống với quy mô vốn là 67.433 tỷ đồng hơn cả BIDV, VietinBank và Vietcombank.

Dự kiến, khi phát hành thành công VPBank sẽ trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống với quy mô vốn là 67.433 tỷ đồng hơn cả 3 “ông lớn” BIDV, VietinBank và Vietcombank. Hiện tại, vốn điều lệ của VPBank đang là 45.056 tỷ đồng, cao nhất trong nhóm ngân hàng thương mại tư nhân.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cổ đông VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 76% bằng phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài.

Trong đó, đợt 1 VPBank sẽ tăng vốn từ 45.056 tỷ đồng lên 67.434 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Đợt 2, ngân hàng sẽ phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tối đa 15% vốn điều lệ, nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên tối đa 30%, tương đương phát hành thêm 1,19 tỷ cổ phiếu mới. Giá phát hành sẽ do HĐQT quyết định theo thoả thuận, đàm phán giữa 2 bên nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu VPB. Ngoài ra, đối tác nhận phát hành từ VPBank sẽ bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất 1 năm. VPBank dự kiến thực hiện chào bán riêng lẻ cho cổ đông ngoại ngay khi được NHNN và Ủy ban Chứng khoán chấp thuận.

Về kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận, năm 2022, VPBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng hơn gấp đôi, lên 29.662 tỷ đồng. Ước tính tổng tài sản đến cuối năm đạt 697,4 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 27,4% so với cuối năm 2021, trong đó, dư nợ cấp tín dụng dự kiến đạt hơn 518,4 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng tới 35%.

MINH TRÍ