Trần Dương

Vissan đặt mục tiêu tăng trưởng 5.000 tỷ đồng năm 2022

Admin

Năm 2022, Vissan đặt ra mục tiêu tăng trưởng với tổng doanh thu 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 170 tỷ đồng, sản lượng thực phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến lần lượt là 18.448 tấn và 28.000 tấn.

Năm 2022, Vissan đặt ra mục tiêu tăng trưởng với tổng doanh thu 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 170 tỷ đồng, sản lượng thực phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến lần lượt là 18.448 tấn và 28.000 tấn.

Ông Nguyễn Ngọc An, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc của Vissan (đứng) thông tin tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Ảnh: V.Y

Ông Nguyễn Ngọc An, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) cho biết như trên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của đơn vị này, diễn ra sáng nay, 21/4.

Theo ông Nguyễn Ngọc An, mặc dù gặp nhiều khó khăn do các yếu tố khách quan tác động, nhưng năm 2021, tổng doanh thu Vissan là 4.326 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 186 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch, sản lượng thực phẩm tươi sống 15.368 tấn và thực phẩm chế biến 23.826 tấn.

Ông Nguyễn Phúc Khoa – Chủ tịch HĐQT cũng cho biết, năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, chưa được kiểm soát hoàn toàn, thêm vào đó là ảnh hưởng của dịch ASF, dẫn đến nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trong dài hạn, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và lợi nhuận.

Theo đó, Vissan sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển nguồn nguyên liệu heo hơi theo hướng Feed – Farm – Food, hướng đến đáp ứng 20-30% nhu cầu của công ty trong dài hạn.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, an toàn và có truy xuất nguồn gốc... làm định hướng phát triển trọng tâm chiến lược. Bên cạnh đó, rà soát đề ra mô hình mới cho hoạt động kinh doanh ở chợ truyền thống nhằm tăng tính cạnh tranh, phục vụ tốt hơn cho người tiêu dùng. Đẩy mạnh công tác bán hàng online thông qua liên kết với các sàn thương mại điện tử, website Vissanmart.com….

Đặc biệt, Vissan sẽ tăng cường chiến lược sử dụng thịt mát cho ngành thực phẩm tươi sống phù hợp xu hướng tiêu dùng hiện đại; tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thi công các hạng mục thuộc dự án di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan, sớm đưa nhà máy đi vào hoạt động.

Vũ Yến