Trần Dương

Vincom Retail quý II đạt doanh thu 2.173 tỷ đồng, lãi ròng 6 tháng hơn 2.000 tỷ đồng, tăng 76%

Lê Trí

CTCP Vincom Retail (HOSE: VRE) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với lãi ròng hơn 2,024 tỷ đồng sau 6 tháng, tăng 76% so với cùng kỳ. Theo đó, riêng quý II, VRE đạt gần 2.173 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 17% so với cùng kỳ.

vin-center-1690510812.jpg

Vincom Retail lãi ròng hơn 1.000 tỷ đồng trong quý II, tăng 29% so với cùng kỳ.

Theo đó, hoạt động kinh doanh trung tâm thương mại (TTTM) ghi nhận doanh thu 1.943 tỷ đồng, tăng 7%.

Giá vốn hàng bán tăng đến 25%, lên hơn 983 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp tăng 12%, đạt hơn 1.189 tỷ đồng. Biên lợi nhuận giảm từ mức 57.3% cùng kỳ xuống còn 54.7%.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính gấp 2.7 lần cùng kỳ, thu được hơn 278 tỷ đồng, đều là lãi tiền gửi, tiền cho vay và các khoản đặt cọc.

Chi phí tài chính giảm 9% còn 80 tỷ đồng, phần lớn là chi phí lãi vay.

Các khoản chi phí được tiết giảm như chi phí bán hàng (-3%), chi phí quản lý doanh nghiệp (-21%).

Kết quả, Vincom Retail lãi ròng hơn 1.000 tỷ đồng trong quý II, tăng 29% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần đạt 4,116 tỷ đồng và lãi ròng đạt 2.024 tỷ đồng, tăng lần lượt 28% và 76% so với cùng kỳ.

Năm 2023, VRE đặt mục tiêu doanh thu 10.350 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.680 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm, VRE thực hiện được 40% mục tiêu doanh thu và 43% mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/06/2023, tổng tài sản của VRE tăng 3% so với đầu năm, lên mức 44.194 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền hơn 7.515 tỷ đồng, tăng 7%, trong đó 5.494 tỷ đồng là tiền gửi ngân hàng.

LÊ TRÍ