Trần Dương

VietBank nợ xấu có khả năng mất vốn tăng mạnh đến 1.814 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ 2021

Admin

Theo BCTC quý IV/2022 vừa mới công bố cho thấy nợ xấu của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank, mã: VBB) đạt 2.324 tỷ đồng tăng 26% so với cùng kỳ. Đáng lưu ý con số nợ có khả năng mất vốn tăng gần gấp đôi khi con số ghi nhận được là 1.1814 tỷ đồng.

Theo BCTC quý IV/2022 vừa mới công bố cho thấy nợ xấu của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank, mã: VBB) đạt 2.324 tỷ đồng tăng 26% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, nợ nghi ngờ và dưới tiêu chuẩn đều giảm gần 45%. Năm 2022, cho vay khách hàng tại VietBank tăng mạnh, do đó tỷ lệ nợ xấu của VietBank vẫn duy trì ở mức 3,65% như hồi cuối năm 2021.

Trước đó, trong lần điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 vào đầu tháng 1/2022, VietBank dự kiến tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2022 ở mức 2,5%, trong khi đó kế hoạch đã giao ban đầu là tỷ lệ nợ xấu dưới mức này.

Như vậy, VietBank vẫn chưa thể hoàn thành mục tiêu đưa nợ xấu xuống mức 2,5% như kế hoạch đã đề ra.

Không chỉ có nợ xấu tăng mạnh, tình hình kinh doanh của VietBank trong quý IV năm 2022 cũng không mấy sáng sủa.

Theo đó, nguồn thu chính tại ngân hàng này là thu nhập lãi thuần sụt giảm mạnh 33% về còn 466 tỷ đồng chủ yếu do chi phí hoạt động dịch vụ tăng cao.

Các nguồn thu ngoài lãi cũng ghi nhận tình trạng tương tự như kinh doanh ngoại hối tiếp tục thua lỗ gần 7 tỷ đồng và mua bán chứng khoán đầu tư lỗ 429 triệu đồng trong khi cùng kỳ lãi 85 tỷ đồng. Khoản lãi thuần từ hoạt động khác cũng giảm mạnh 53% về mức 81 tỷ đồng.

Điểm đáng lưu ý là do kết quả kinh doanh của quý IV/2022 không mấy khả quan (giảm 52% so cùng kỳ năm trước) dẫn đến lũy kế năm 2022, thu nhập lãi thuần của VietBank chỉ tăng 21% lên 1.802 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãi tăng nhẹ là do việc giảm trích lập dự phòng lên đến 37% nên lãi ròng cả năm 2022 của VietBank tăng trưởng nhẹ ở 2% so năm trước lên 517 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản của VietBank tăng hơn 8% lên 111.936 tỷ đồng.

AN NHIÊN