Trần Dương

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt ông Đỗ Anh Việt và Công ty Chứng khoán VPS vì xung đột lợi ích với khách hàng

Trong thông báo mới nhất, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Đỗ Anh Việt (Địa chỉ: Số 4 ngõ Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

ubcknn-phat-1702427518.jpg  

Cụ thể, ông Việt bị phạt tiền 87,5 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề 09 tháng. Theo đó, ông Đỗ Anh Việt phải dừng ngay toàn bộ hoạt động nghiệp vụ được ghi trong chứng chỉ hành nghề chứng khoán, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành và phải tuân thủ các quy định cấm hoặc hạn chế thực hiện trong thời gian bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề.

Quyết định của UBCKNN ghi rõ, ông Đỗ Anh Việt đã có hành vi vi phạm hành chính khi đầu tư thay cho khách hàng.

Theo đó, ông Việt là người hành nghề chứng khoán, trong thời gian làm việc tại Công ty cổ phần Chứng khoán VPS, vào ngày 12/11/2021, ông Đỗ Anh Việt đã ký Hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán với ông Nguyễn Đức Cây và thực hiện đầu tư thay cho khách hàng là ông Nguyễn Đức Cây, không thuộc trường hợp ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân theo quy định.

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán VPS số tiền 87,5 triệu đồng do không giám sát, ngăn ngừa được xung đột lợi ích trong nội bộ công ty, giữa người hành nghề chứng khoán và khách hàng.

Được biết, ông Đỗ Anh Việt từng giữ chức vụ Giám đốc tư vấn đầu tư tại Chứng khoán VPS. Trước đó, đã có nhiều luồng thông tin về vụ việc khách hàng tố nhân viên VPS vi phạm Quy định hành nghề chứng khoán và Quy định đạo đức nghề nghiệp khi nhận ủy quyền của nhà đầu tư, gây thiệt hại cho khách hàng.

AN NHIÊN