#

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu về vốn với nhà đầu tư để thực hiện dự án Khu đô thị Đại Phước

Lê Trí

UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư dự án khu đô thị Đại Phước (Phong Phú Riverside), xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch.

dai-phuoc-1705279236.jpg

UBND Đồng Nai yêu cầu vốn chủ sở hữu tối thiểu của nhà đầu tư đủ điều kiện thực hiện dự án KĐT Đại Phước phải thu xếp được hơn 1.100 tỷ đồng.

Cụ thể, vốn chủ sở hữu tối thiểu của nhà đầu tư phải thu xếp là hơn 1.100 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định trên cơ sở các số liệu tài chính trong báo cáo tài chính của nhà đầu tư năm 2022 đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán và báo cáo tài chính giữa niên độ theo quy định của pháp luật đã được kiểm toán.

Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức mới thành lập trong năm, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định căn cứ vào báo cáo tài chính đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán trong khoảng thời gian kể từ thời điểm thành lập đến trước thời điểm đóng thầu hoặc báo cáo tài chính giữa niên độ tại thời điểm gần nhất trước thời điểm đóng thầu.

Được biết, dự án Khu đô thị Đại Phước có quy mô hơn 75ha, trong đó hiện trạng khu đất bao gồm có đất ở nông thôn, đất nông nghiệp, đất giao thông và đất sông suối.

Khi triển khai dự án dự kiến sẽ thực hiện thu hồi đất, tài sản giải tỏa khoảng 245 hộ dân, trong đó có khoảng 61 căn nhà phải giải tỏa di dời. Tổng vốn đầu tư dự kiến gần 7.800 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 710 tỷ đồng.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm theo quy định của Luật Đầu tư (kể từ ngày nhà đầu tư được cấp văn bản chấp thuận nhà đầu tư).

Dự án có thời gian thực hiện 6 năm kể từ khi nhà đầu tư được lựa chọn, công nhận và giao thực hiện dự án.

HẠ VY