Trần Dương

Trung Nam chuẩn bị mua lại trước hạn lô trái phiếu có giá trị 2.000 tỷ đồng

Công ty Chứng khoán VNDirect thông báo lấy ý kiến trái chủ về việc mua lại trái phiếu trước hạn theo đề nghị của tổ chức phát hành là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam).

Theo đó, Trung Nam đề nghị hủy danh sách người sở hữu nhận lãi trái phiếu TNGCB2224003 ngày 28/9/2023 để thực hiện chốt danh sách mua lại trái phiếu trước ngày 12/10/2023.

tng-cover-1696644534.jpg

Trung Nam Group sắp mua lại lô trái phiếu TNGCB2224003 được phát hành vào ngày 5/4/2022 và được đáo hạn vào ngày 5/4/2024, tổng giá trị lô trái phiếu là 2.000 tỷ đồng.

Dự kiến, ngày mua lại trước hạn là 17/10/2023 và các trái chủ có tên trong danh sách mua lại trước hạn sẽ nhận được toàn bộ giá mua lại từ Trung Nam.

Giá mua lại sẽ bằng tổng của mệnh giá trái phiếu và lãi cộng dồn chưa thanh toán tính đến ngày giao dịch, cùng các khoản lãi, phí khác phát sinh theo quy định.

Được biết, lô trái phiếu TNGCB2224003 được phát hành vào ngày 5/4/2022 và được đáo hạn vào ngày 5/4/2024, tổng giá trị lô trái phiếu là 2.000 tỷ đồng.

Hiện tại, theo thông tin từ HNX, Trung Nam có 4 lô trái phiếu đã qua hạn thanh toán và 3 lô trái phiếu sẽ đến hạn thanh toán trong năm 2024 là lô TNGCH2224005 (100 tỷ đồng) và 2 lô TNGCB2224003 và TNGCB2124001 cùng có giá trị 2.000 tỷ đồng.

Do các khó khăn về tài chính, hồi tháng 8, Trung Nam không thể thanh toán lãi trái phiếu cho lô TNGCH2224005.

Vào giai đoạn 2019-2021, Trung Nam là tên tuổi nổi bật trên thị trường khi liên tục huy động hàng nghìn tỷ đồng cho các dự án năng lượng tái tạo như điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam (Bình Thuận/Ninh Thuận), điện gió Ea Nam, điện gió Trung Nam - Trà Vinh…

Dù vậy, sang năm 2022, Trungnam Group chỉ ghi nhận lãi sau thuế đạt hơn 254 tỷ đồng, giảm mạnh 84% so với mức hơn 1.600 tỷ đồng năm 2021.

Kết quả lợi nhuận phản ánh Trungnam Group đã phải chịu những tác động lớn từ thị trường trong bối cảnh lãi suất cho vay tăng cao. Bên cạnh một số dự án đang triển khai gặp nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được tháo gỡ trong giai đoạn năm 2022.

Được biết, vốn chủ sở hữu của Trungnam Group duy trì ở mức trên 27.900 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ phải trả của công ty tăng 3.550 tỷ đồng lên mức hơn 68.110 tỷ đồng, tương ứng tăng 5,5% so với đầu kỳ. Trong đó, trái phiếu chiếm 36% với 24.285 tỷ đồng dư nợ tại thời điểm 31/12/2022.

CHÂU HUY