Trần Dương

Tổng nợ phải trả của Thaco tăng gần 10% lên 114.718 tỷ đồng, Thaco mua lại 700 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Ngày 20/9, CTCP Ô tô Trường Hải - Thaco đã mua lại 700 tỷ đồng trái phiếu của mã TCOCH2126001, đưa số lượng trái phiếu đang lưu hành xuống còn 1.700 tỷ đồng. Đây là lần mua lại trái phiếu trước hạn đầu tiên của Thaco trong năm 2023.

Cụ thể, lô trái phiếu TCOCH2126001 được phát hành 20/9/2021 với tổng giá trị theo mệnh giá 2.400 tỷ đồng có thời hạn 5 năm. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của Thaco, bao gồm: thanh toán các nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ theo thư tín dụng, thanh toán/tạm ứng các khoản tiền mua hàng hóa của Thaco nhằm bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh.

thaco-head-1696298539.jpg

Tổng nợ phải trả của Thaco tăng gần 10% lên 114.718 tỷ đồng, với 8.015 tỷ đồng là dư nợ trái phiếu.

Lô trái phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành là Chứng khoán VPS. Bên cạnh đó, VPS cũng đóng vai trò tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán, đại lý đăng ký và lưu ký, đại diện người sở hữu trái phiếu, tổ chức quản lý tài sản đảm bảo.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có đảm bảo bằng tài sản. Tài sản đảm bảo cho đợt phát hành là tài khoản chứng khoán dưới tên của Thaco mở tại CTCP Chứng khoán VPS cùng với toàn bộ số dư tại mọi thời điểm.

Trong 10 ngày kể từ ngày phát hành, tài sản đảm bảo được bổ sung là 240 triệu cổ phần phổ thông do Thaco phát hành. Trong vòng 50 ngày sau đó, tài sản đảm bảo này sẽ được thay thế bởi quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền liên quan tới 2 thửa đất có diện tích 20.270 m2, thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh tại phường Thủ Thiêm và Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP HCM.

Các bất động sản kể trên cũng được dùng để đảm bảo cho lô trái phiếu THGCH2126001 do CTCP Nông nghiệp Trường Hải - thành viên của Thaco phát hành ngày 1/10/2021. THGCH2126001 có cùng tổng giá trị theo mệnh giá 2.400 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm và được mua trọn bởi 2 công ty chức khoán và 1 tổ chức khác dưới sự thu xếp của VPS.

Về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2023, doanh nghiệp của tỷ phú Trần Bá Dương ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế 1.076 tỷ đồng, giảm 78% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại thời điểm cuối quý 2/2023, tổng tài sản của Thaco đạt 164.813 tỷ đồng, tăng gần 8% so với hồi đầu năm. Vốn chủ sở hữu tăng 3,4% so với thời điểm đầu năm lên 50.095 tỷ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối, tổng nợ phải trả của Thaco cũng tăng gần 10% lên 114.718 tỷ đồng, với 8.015 tỷ đồng là dư nợ trái phiếu. Theo báo cáo thanh toán gốc lãi 6 tháng đầu năm 2023, Thaco hiện còn có 4 lô trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị theo mệnh giá 8.200 tỷ đồng.

LÊ TRÍ