#

Thanh tra Chính phủ kết luận: Khách sạn JW Marriott của Tập đoàn Bitexco được ưu đãi đầu tư là không đúng quy định

Admin

Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã ban hành thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch. Trong đó, đề cập đến tình hình chấp hành chính sách, pháp luật trong thực hiện dự án đầu tư phát triển du lịch của dự án khách sạn 5 sao JW Marriott Hà Nội do Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư.

Theo đó, đối với dự án JW Marriott Hà Nội, Thanh tra Chính phủ cho biết thời điểm cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu, dự án này chưa được HĐND TP. Hà Nội thông qua.

Khách sạn JW Marriott của Tập đoàn Bitexco được ưu đãi đầu tư là không đúng quy định.

Bên cạnh đó, việc UBND TP. Hà Nội ngày 8/5/2008 ban hành quyết định thu hồi đất cho Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco thuê để xây dựng khách sạn, trong đó diện tích khu khách sạn kết hợp sân vườn (giảm 5.497m2), diện tích mặt nước (tăng 5.224m2) là chưa đúng diện tích theo quy hoạch chi tiết khu vực xây dựng Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã được phê duyệt.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng cho biết việc xác định dự án thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư theo danh mục kèm theo Nghị định số 108 ngày 22/9/2006 của Chính phủ giai đoạn trước năm 2014 là không đúng quy định. Số tiền thuê đất là nhà đầu tư (Bitexco) phải nộp bổ sung là 26,2 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TP. Hà Nội báo cáo, đề nghị Bộ Xây dựng điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu vực xây dựng khách sạn JW Marriott Hà Nội để phù hợp với diện tích đất, diện tích mặt nước thực tế.

Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu UBND TP. Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng của thành phố yêu cầu Tập đoàn Bitexco nộp bổ sung tiền thuê đất 26,2 tỷ đồng, xác định và thu tiền chậm nộp (nếu có) để đảm bảo không thất thoát ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu UBND TP. Hà Nội cũng được yêu cầu tổ chức kiểm điểm, xác định và xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân theo quy định pháp luật có liên quan đến vi phạm khi để Tập đoàn Bitexco hưởng ưu đãi đầu tư không đúng quy định, làm thất thu ngân sách nhà nước.

LÊ TRÍ