#

Tất toán trái phiếu, đầu tư tài chính thành công, Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR) báo lãi quý II tăng gần 60 lần so với cùng kỳ

Lê Trí

CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (mã chứng khoán: HAR) vừa công bố báo cáo tài chính mẹ quý II/2023 với lợi nhuận tăng trưởng đột biến do tất toán trái phiếu và đầu tư tài chính thành công.

Theo đó, công ty ghi nhận doanh thu thuần hơn 4,4 tỷ đồng, giảm gần 59% so với cùng kỳ. Trong đó, giá vốn bán hàng là 1,4 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ. Do đó, lợi nhuận gộp giảm tương ứng 59% xuống còn 3 tỷ đồng.

ad-td-1689816315.jpg

Quý II, CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền báo lãi đột biến khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 16,9 tỷ đồng, gấp 57,6 lần so với cùng kỳ.

Điểm nổi bật là doanh thu từ hoạt động tài chính của HAR tăng mạnh lên 15,1 tỷ đồng, bằng 33,6 lần so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu tài chính khác là gần 13 tỷ đồng và nhận cổ tức được chia là gần 2,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí tài chính trong kỳ chỉ phát sinh 49 triệu đồng, trong khi cùng kỳ là 5,8 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ chỉ hơn 1,2 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ.

Do có doanh thu tăng trưởng mạnh từ hoạt động tài chính, nên trong quý II, CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền báo lãi đột biến khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 16,9 tỷ đồng, gấp 57,6 lần so với cùng kỳ là 293 triệu đồng.

Giải trình về chênh lệch kết quả kinh doanh của quý II/2023 so với cùng kỳ, HAR cho biết, kết thúc quý II công ty ghi nhận doanh thu tài chính tăng cao từ nguồn chia cổ tức từ công ty con, hoạt động thanh lý và cho vay ngắn hạn. Do đó, dù doanh thu từ hoạt động kinh doanh thông thường của công ty có xu hướng giảm do tình hình hình kinh tế nói chung và lĩnh vực bất động sản nói riêng còn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức.

Nhờ doanh thu tài chính tăng mạnh kết hợp với việc công ty đã tất toán trước hạn các lô trái phiếu, không còn gánh nặng chi phí tài chính, dẫn tới lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp quý II tăng đáng kể, chênh lệch hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, trong quý I/2023, doanh thu chủ yếu của HAR cũng đến từ hoạt động tài chính. Cụ thể, doanh thu hoạt động tài chính là 9,5 tỷ đồng, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 5,4 tỷ đồng. Sau khi trừ hết các khoản, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này trong quý I là 11,8 tỷ đồng. Như vậy, lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền lãi sau thuế 28,7 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của HAR là 1.065 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu kỳ. Trong đó, tài sản nằm chủ yếu ở đầu tư tài chính dài hạn chiếm gần 414 tỷ đồng và bất động sản đầu tư gần 275 tỷ đồng.

AN NHIÊN