#

SHB: Lợi nhuận tăng trưởng đột biến đạt 9659 tỷ đồng, tăng 54% so với năm 2021

Admin

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 9.659 tỷ đồng, tăng 54% so với năm trước.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của SHB đạt trên 551.300 tỷ đồng, tăng 8,8% so với đầu năm.

Theo đó, tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh của SHB đạt hơn 19.371 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Trong đó đóng góp chính vẫn là thu nhập từ lãi thuần với 17.529 tỷ đồng, tăng 13%. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng 51% so với cùng kỳ, đạt 882 tỷ. Mảng góp vốn, mua cổ phần mang về cho ngân hàng 4,2 tỷ, tăng 13% so với năm ngoái.

Tuy nhiên, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và hoạt động kinh doanh khác lại ghi nhận mức tăng trưởng âm khi đều giảm 19%, trong khi lãi thuần từ chứng khoán đầu tư giảm mạnh đến 85% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, trong quý IV/2022, hầu hết mảng kinh doanh của ngân hàng tăng trưởng âm so với năm 2021. Điều này đưa lợi nhuận trước thuế quý IV/2022 của ngân hàng giảm 48% xuống còn 624 tỷ đồng.

Nguồn: Tổng hợp từ BCTC SHB.

Ngân hàng cũng giảm trích lập dự phòng rủi ro 29% từ 7.487 tỷ đồng của năm 2021 xuống 5.329 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của SHB đạt trên 551.300 tỷ đồng, tăng 8,8% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng 6,4% lên 385.633 tỷ đồng. Huy động tiền gửi từ khách hàng tăng 10,6% lên 361.841 tỷ đồng.

AN NHIÊN