Trần Dương

Sau khi về tay tỷ phú Trần Bá Dương, cổ phiếu HNG của HAGL Agrico đối mặt với khả năng hủy niêm yết bắt buộc

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HoSE) cho biết, cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) đang thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quy định số 158/QĐ-SDGHCM ngày 5/4/2023.

Theo đó, lý do kiểm soát bởi lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là -1.119,43 tỷ đồng và năm 2022 là -3.576,45 tỷ đồng.

hng-huy-1707004343.jpg

Cổ phiếu HNG có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc nếu báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của HAGL Agrico có kết quả bị thua lỗ.

Căn cứ theo điểm e, khoản 1, Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy niêm yết khi xảy ra trường hợp: "Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét."

Ngày 30/1, HoSE nhận được báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 của HNG (chưa kiểm toán). Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2023 là -1.050,01 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 là -8.053,65 tỷ đồng.

HoSE lưu ý về việc cổ phiếu HNG có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc nếu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 của công ty có kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT HAGL Agrico từng nhận định: "Thà chấp nhận để HNG hủy niêm yết để cố gắng vài năm tới có lãi, lúc đó công ty sẽ quay trở lại với sức khỏe tốt hơn, còn hơn là bệnh tới bệnh lui".

Có lẽ, thời gian tới cổ phiếu HNG sẽ bị hủy niêm yết trên thị trường chứng khoán.

LÊ TRÍ