Trần Dương

Sai phạm đất đai Bình Thuận: Tiếp tục kỷ luật hàng loạt lãnh đạo

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Nhiều lãnh đạo của tỉnh Bình Thuận vừa bị bắt do sai phạm liên quan đến đất đai.

Ngày 8/6, ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận, chính thức ký thông báo về việc thi hành kỷ luật đối với Đảng viên. Trong đó, ông Nguyễn Văn Phong, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Căn cứ cuộc họp ngày 4/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận khóa XIV đã tổ chức hội nghị để kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và thi hành kỷ luật đối với các đảng viên có sai phạm, khuyết điểm theo Thông báo số 252-TB/UBKTTW, ngày 17/3 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng về kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau khi nghe Đảng viên trình bày bản kiểm điểm, xem xét kết quả kiểm điểm và đề xuất hình thức kỷ luật của các tổ chức đảng; xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm và quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đã quyết định kỷ luật với hàng loạt Đảng viên:

- Thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Xà Dương Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bắc Bình, nguyên Bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng.

- Kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Phong, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính, nguyên Giám đốc Sở Tài chính, nguyên Bí thư Đảng ủy Sở Kế hoạch- Đầu tư, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư.

- Khiển trách đối với ông Nguyễn Đức Hòa, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy Sở Kế hoạch -Đầu tư, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư.

- Khiển trách đối với ông Mai Kiều, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngoài ra, ông Huỳnh Giác, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Tài nguyên Môi trường, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách. Tuy nhiên, căn cứ quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, đến nay đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách nên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận không thi hành kỷ luật đối với ông Huỳnh Giác.

Trước đó, ngày 24/3/2022, Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã công bố các kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung Ương về kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu sai phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận và một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận trong hai nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2015 - 2020.

Hải Anh