#

Sacombank (STB) dự kiến lãi 2023 tăng 50% đạt 9.500 tỷ đồng, tổng tài sản tăng 11% đạt 657.800 tỷ đồng

Admin

Ngân hàng Sacombank dự kiến trình ĐHCĐ với lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 9.500 tỷ đồng, tăng 50% so với mức cùng kỳ.

Ngân hàng Sacombank dự kiến trình ĐHCĐ với lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 9.500 tỷ đồng, tăng 50%.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank, HoSE: STB) vừa công bố tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2023.

Cụ thể, Sacombank lên kế hoạch tổng tài sản năm 2023 đạt 657.800 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2022. Tổng nguồn vốn huy động dự kiến đạt 574.600 tỷ đồng, tăng 11%.

Bên cạnh đó, tăng trưởng tín dụng mục tiêu đạt 12%, tương đương dư nợ tín dụng đạt 491.600 tỷ đồng. HĐQT Sacombank cho biết sẽ điều chỉnh lại các mục tăng trưởng huy động và cho vay phù hợp với hạn mức tăng trưởng tín dụng phân bổ của Ngân hàng Nhà nước.

Tỷ lệ nợ xấu dự kiến duy trì ở mức dưới 2%. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 9.500 tỷ đồng, tăng 50% so với mức thực hiện năm 2022.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, năm 2023, Sacombank sẽ trích lợi nhuận sau thuế vào 4 quỹ là quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi. Ngoài ra, ngân hàng không công bố thêm kế hoạch về việc phân phối lợi nhuận cho cổ đông.

Tại tài liệu đại hội, Sacombank nhắc lại về vấn đề tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối (room ngoại) với cổ phiếu STB.

Theo đó, ngân hàng cho biết kể từ ngày 14/3/2014 đến nay, tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu STB được ĐHCĐ Sacombank thống nhất là 30%.

Tuy nhiên, khi phát hành 400 triệu cổ phiếu STB để sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam vào Sacombank, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã điều chỉnh đưa room ngoại đối với cổ phiếu STB về mức 23,63468%.

Đến ngày 31/5/2021, VSD lại điều chỉnh đưa room ngoại của STB về lại mức 30%. Vào ngày 10/3/2023 vừa qua, VSD đã gửi cho Sacombank Công văn số 1917/VSD-ĐK.NV, ghi nhận sự thiếu sót đối với việc điều chỉnh nêu trên.

LÊ TRÍ