Trần Dương

Quý III, TPBank lợi nhuận tăng trưởng đột biến đạt 2.137 tỷ đồng tăng 54% so với cùng kỳ

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa công bố BCTC quý III/2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 2.137 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, hầu hết các hoạt động của TPBank đều tăng trưởng ấn tượng.

Luỹ kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của của TPBank đạt 5.925 tỷ đồng, hoàn thành 72% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trong các chỉ số tăng trưởng, thu nhập lãi của ngân hàng quý III đạt 5.406 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do chi phí lãi tăng mạnh thêm 41% nên thu nhập lãi thuần chỉ tăng 16,8% lên mức 2.740 tỷ đồng.

Hoạt động dịch vụ trong quý III cũng mang về khoản lãi hơn 683 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ năm trước. Kinh doanh ngoại hối mang về 118 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 44 tỷ đồng.

Lãi thuần từ hoạt động khác ghi nhận tăng trưởng mạnh với mức tăng gấp 2,1 lần so với cùng kỳ 2021 lên mức 215 tỷ đồng.

Nhờ giảm mạnh chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng từ 1.345 tỷ đồng xuống còn 328 tỷ đồng, tương đương mức giảm 75% nên lợi nhuận trước thuế ngân hàng quý III tăng 54% so với cùng kỳ đạt 2.137 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của của TPBank đạt 5.925 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm 2021, hoàn thành 72% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Một điểm đáng chú ý, tiền gửi khách hàng của ngân hàng tính đến 30/9 đạt 162.694 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm; phát hành giấy tờ có giá giảm 16% còn 29.842 tỷ đồng.

Tổng tài sản của ngân hàng tính đến ngày 30/9/2022 là hơn 317.000 tỷ đồng, tăng 8,3% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng là 156.191 tỷ đồng, tăng 10,5%; các khoản phải thu tăng mạnh 37% lên mức 22.338 tỷ đồng.

LÊ TRÍ