Trần Dương

Quý III, Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) lợi nhuận đột biết gấp gần 7 lần cùng kỳ đạt 3.260 tỷ đồng

CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố BCTC quý III/2023 với doanh thu thuần đạt 37.755 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn với mức gần 13% còn 33.925 tỷ đồng giúp lợi nhuận gộp gấp 5,8 lần lên 3.830 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 420 tỷ đồng, tăng 21,5% so vơi cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính, chí phí bán hàng cùng chi phí quản lý doanh nghiệp đều của công ty đều tăng trong kỳ.

brs-1698724161.jpg

Quý III, BSR ghi nhận 3.260 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ, gấp 6,8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, BSR ghi nhận 3.260 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ, gấp 6,8 lần so với cùng kỳ năm trước. EPS tăng từ 127 đồng lên 1.052 đồng. 

Theo giải trình phía BSR, quý III/2023 giá đầu thô trong tháng 7 đã tăng từ mức 80,05 USD/thùng lên 94 USD/thùng trong tháng 9/2023. Bên cạnh đó, khoảng cách giữa giá sản phẩm và giá dầu thô quý III/2023 tốt hơn quý III/2022. Với thuận lợi từ giá dầu thô tăng và khoảng cách giá tốt đã làm cho tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý III/2023 thuận lợi hơn cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, BSR ghi nhận doanh thu 105.490 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông ty mẹ là 6.232 tỷ đồng, giảm lần lượt 16,8% và 51,9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp này đã thực hiện vượt xa kế hoạch năm là gần 1.700 tỷ đồng.

Tổng tài sản của BSR tại ngày 30/9/2023 đạt 88.917 tỷ đồng, tăng 10.000 tỷ đồng so với số đầu năm. Trong đó, lượng tiền gửi và tiền ặt của doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản, ở mức 36.496 tỷ đồng, tăng hơn 12.000 tỷ đồng sau 9 tháng và tăng hơn 7.000 tỷ đồng sau một quý. 

Lượng hàng tồn kho ở mức 18.119 tỷ đồng, tăng 10,7% so với số đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn là 15.810 tỷ đồng, trong đó khoản phải thu với PVN là lớn nhất. 

Cuối quý 3/2023, tổng nợ vay tài chính của BSR ở mức 9.052 tỷ đồng với toàn bộ là nợ vay ngắn hạn.

MINH TRÍ