Trần Dương

Quý III, Cổ phần Long Hậu (LHG) lợi nhuận sụt giảm đến 61% do không cho thuê được đất và nhà xưởng

CTCP Long Hậu (HOSE: LHG) vừa công bố BCTC quý III/2023 với lợi nhuận ròng 32 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ, do không cho thuê được đất đã phát triển cơ sở hạ tầng và xưởng xây sẵn theo yêu cầu.

Cụ thể, trong quý III, LHG ghi nhận doanh thu thuần hơn 67 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ cho thuê nhà xưởng, khu lưu trú, trung tâm thương mại là 40 tỷ đồng, còn hơn 27 tỷ đồng từ các hoạt động khác.

lhc-laigiam-1698291651.jpg

Long Hậu ghi nhận quý III/2023 lợi nhuận ròng 32 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, LHG không phát sinh doanh thu từ cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng và xưởng xây sẵn theo yêu cầu, cùng kỳ thu gần 119 tỷ đồng và là doanh thu chủ chốt của Doanh nghiệp. Đây là nguyên nhân lớn nhất khiến lợi nhuận Long Hậu giảm mạnh trong quý III.

Mặt khác, doanh thu hoạt động tài chính tăng 74% so với cùng kỳ lên hơn 24 tỷ đồng, toàn bộ là lãi tiền gửi. Mặc dù vậy, LHG báo lãi ròng chỉ còn 32 tỷ đồng, giảm 61%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, LHG ghi nhận doanh thu gần 250 tỷ đồng và lãi ròng 107 tỷ đồng, giảm lần lượt 52% và 38% so với cùng kỳ. Với kết quả này, Long Hậu thực hiện được 84% chỉ tiêu lãi sau thuế cả năm sau 9 tháng và hoàn toàn có thể hoàn thành kế hoạch đề ra trong 3 tháng còn lại của năm 2023.

Tại ngày 30/09/2023, LHG có tổng tài sản hơn 2,971 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với đầu năm. Trong đó, LHG nắm gần 88 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 1,009 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm, toàn bộ là tiền gửi có kỳ hạn.

Hàng tồn kho LHG tăng nhẹ 3% ở mức hơn 659 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là chi phí đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Long Hậu hơn 633 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 22% lên 92 tỷ đồng, với dự án nhà xưởng hơn 53 tỷ đồng, dự án Nhà máy nước Mỹ Lộc và khác gần 31 tỷ đồng.

Đặc biệt, LHG có nợ phải trả gần 1,457 tỷ đồng, giảm 6% so đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn gần 44 tỷ đồng và vay dài hạn gần 139 tỷ đồng.

HUY THỊNH