#

Quý II, Chứng khoán VPS dư nợ cho vay margin tăng gấp đôi lên 10,022 tỷ đồng, lợi nhuận giảm đến 60% chỉ còn 83 tỷ đồng so với cùng kỳ

Lê Trí

Theo BCTC hợp nhất quý II/2023, doanh thu hoạt động và lãi trước thuế của CTCP Chứng khoán VPS lần lượt giảm 29% và 60% so với cùng kỳ tương ứng 1,557 tỷ đồng và 83 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán và lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) lần lượt đạt 613 tỷ đồng và 594 tỷ đồng, tương ứng giảm 14% và 37% so với cùng kỳ. Lãi từ cho vay và phải thu của Công ty cũng giảm 13% về còn 279 tỷ đồng. Tổng doanh thu hoat động quý II của VPS đạt 1,557 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ.

vps-quyii-1690156486.jpg

Quý II, VPS báo lãi trước thuế 83 tỷ đồng, giảm đến 60% so với cùng kỳ.

Về chi phí, lỗ từ tài sản FVTPL và chi phí môi giới đạt lần lượt 626 tỷ đồng và 477 tỷ đồng, giảm 32% và 26% so với cùng kỳ. Ngoài ra, chi phí tự doanh của Công ty trong quý II ghi nhận 49 tỷ đồng, giảm 32%.

Như vậy, tổng chi phí hoạt động của Công ty ghi nhận 1,175 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ.

Quý II, VPS báo lãi trước thuế 83 tỷ đồng, giảm đến 60% so với cùng kỳ.

Lũy kế nửa đầu năm 2023, doanh thu hoạt động và lãi trước thuế Công ty giảm lần lượt 38% và 56% so với cùng kỳ, xuống còn 2,919 tỷ đồng và 257 tỷ đồng. Như vậy, so với mục tiêu lãi trước thuế năm 2023 là 800 tỷ đồng, VPS hoàn thành được 32% kế hoạch.

Tại thời điểm cuối quý II, tổng tài sản của VPS ở mức 28,240 tỷ đồng, tăng đến gần 40% so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền của Công ty cùng thời điểm ở mức 4,471 tỷ đồng, còn một nửa so với đầu năm.

Song, giá trị các tài sản FVTPL (tài sản tài chính thông qua lãi/lỗ) ở mức 9,557 tỷ đồng, hơn 2.5 lần so với đầu năm. Danh mục FVTPL của Công ty cuối quý II của Công ty phần lớn là công cụ thị trường tiền tệ 7,850 tỷ đồng, hơn gấp đôi đầu năm. Ngoài ra, VPS còn nắm 1,661 tỷ đồng trái phiếu, gấp 79 lần đầu năm. Còn lại là cổ phiếu, bao gồm hơn 32 tỷ đồng cổ phiếu niêm yết và 15 tỷ đồng cổ phiếu chưa niêm yết tại cuối quý 2.

Ngoài ra, VPS còn có 1,500 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn 3 tháng dưới dạng các khoản đầu tư HTM.

Đáng chú ý tính đến cuối quý II dư nợ cho vay margin của VPS hơn 10,022 tỷ đồng, gần gấp đôi so với đầu năm.

MINH TRÍ