Trần Dương

Quý I/2024, Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) báo lỗ kỷ lục đến 117 tỷ đồng

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (HOSE: DIG) báo lỗ kỷ lục đến 117 tỷ đồng ngay trong quý đầu tiên của năm 2024.

Cụ thể, doanh thu của DIG trong quý I đạt hơn 186 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. Dù vậy, doanh thu mảng kinh doanh bất động sản vẫn tăng gần 55% với gần 112 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty lại ghi nhận giá trị hàng bán bị trả lại gần 186 tỷ đồng, dẫn đến doanh thu thuần chỉ còn chưa đến 500 triệu đồng, trong khi quý I/2023 là gần 197 tỷ đồng. Với việc doanh thu thuần chưa đến 500 triệu đồng, DIG vẫn lỗ gộp gần 51 tỷ đồng dù giá vốn giảm 67%.

dig-lo-1714701694.jpg

DIG lỗ ròng hơn 117 tỷ đồng trong quý I/2024, đây là mức lỗ cao nhất của doanh nghiệp này kể từ khi niêm yết.

Không chỉ doanh thu bán hàng, doanh thu tài chính của DIG cũng giảm đột biến 93%, chỉ còn 12 tỷ đồng khi không còn khoản thu nhập hơn 162 tỷ đồng từ các khoản đầu tư như quý I/2023.

Trong bối cảnh doanh thu giảm thì chi phí của DIG lại tăng khi chi phí bán hàng và quản lý lần lượt tăng 38% và 72%. Điểm sáng duy nhất có lẽ đến từ việc chi phí tài chính được tiết giảm 82%.

Kết quả, DIG lỗ ròng hơn 117 tỷ đồng trong quý I/2024. Đây là mức lỗ cao nhất của doanh nghiệp này kể từ khi niêm yết.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của DIG tại thời điểm 31/03/2024 là gần 17.800 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Giá trị hàng tồn kho tăng 4%, lên gần 6.800 tỷ đồng. Đáng chú ý là lượng tiền mặt nắm giữ tăng đến 18% với gần 3000 tỷ đồng.

Mặt khác, nợ phải trả của DIG tăng 12%, lên gần 10.000 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ tổng nợ vay tăng 36%, vượt mức 4.200 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong phần hạch toán nợ dài hạn, dư nợ trái phiếu DIG phát hành cho HDBank vượt mức hơn 1.550 tỷ đồng vào cuối tháng 3/2024, trong khi đầu năm chỉ hơn 250 tỷ đồng.

Thuyết minh về khoản mục này, DIG cho biết đây là khoản huy động của Công ty từ HDBank thông qua 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 1.600 ngàn tỷ đồng, có cùng kỳ hạn 36 tháng, lãi suất cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên (12 tháng) bằng 11.25%/năm, các kỳ tính lãi được tính bằng tổng 4%/năm + lãi suất tiết kiệm 12 tháng trả sau của HDBank.

Được biết, lô trái phiếu 600 tỷ đồng được phát hành vào ngày 29/12/2023, còn lô 1000 tỷ đồng vừa được phát hành vào ngày 25/03/2024.

CHÂU HUY