#

Quý I, Dược phẩm Imexpharm (IMP) đạt doanh thu 479 tỷ đồng tăng 53%, lãi gần 78 tỷ đồng tăng 48% so với cùng kỳ

Admin

Theo BCTC quý I/2023, CTCP Dược phẩm Imexpharm (HOSE: IMP) đạt lãi sau thuế đạt gần 78 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước, nhờ tập trung vào các sản phẩm chủ lực có giá trị và lợi nhuận biên cao.

Trong quý I/2023, doanh thu thuần hợp nhất của IMP tăng 53% so với cùng kỳ năm trước, đạt 479 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng 45% lên 248 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng 62%, đạt 231 tỷ đồng.

Trong quý I/2023, doanh thu thuần hợp nhất của IMP tăng 53% so với cùng kỳ năm trước, đạt 479 tỷ đồng.

Cũng trong kỳ, chi phí tài chính giảm 5% còn 6 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay giảm đáng kể 74% còn 0.4 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý tăng mạnh hơn 70% và 90%, lên lần lượt 92 tỷ đồng và 38 tỷ đồng.

Kết quả, IMP báo lãi gần 78 tỷ đồng sau thuế, tăng 48%. Đáng chú ý, đây là lợi nhuận quý cao thứ hai của Công ty kể từ khi niêm yết trên HOSE (năm 2006), quý kinh doanh có lợi nhuận cao nhất là quý IV/2022 với gần 79 tỷ đồng.

Lý giải việc tăng trưởng lợi nhuận trong quý I/2023 lãnh đạo IMP cho biết do Công ty tiếp tục mở rộng thị trường, thị trường hồi phục sau đại dịch COVID-19. Ngoài ra, Công ty cơ cấu lại danh mục sản phẩm bán ra, tập trung vào các sản phẩm chủ lực có giá trị và lợi nhuận biên cao, nên thuận lợi cho việc kinh doanh ở các tháng đầu năm.

Tính đến cuối quý I/2023, tổng tài sản IMP tăng 4% so với đầu năm, đạt 2.366 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền 59 tỷ đồng, giảm 67%. Các khoản phải thu ngắn hạn hơn 305 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm, trong đó, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng đang chiếm phần lớn với gần 245 tỷ đồng.

Nợ ngắn hạn hơn 394 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm, phần lớn là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn (hơn 100 tỷ đồng) và phải trả người bán ngắn hạn 110 tỷ đồng. IMP không có nợ dài hạn tính tới thời điểm cuối quý 1/2023.

Năm 2023, Công ty dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên sắp tới kế hoạch doanh thu 1.750 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 350 tỷ đồng, cao hơn lần lượt 6.5% và 20.1% so với thực hiện năm 2022.

Xét riêng kết quả quý I vừa qua, Công ty tạm thực hiện được gần 27.4% mục tiêu doanh thu và 28.3% lợi nhuận trước thuế.

Ban lãnh đạo IMP nhận định năm 2023 nền kinh tế toàn cầu tiếp tục gặp nhiều khó khăn với dự báo tăng trưởng chậm lại, khả năng suy thoái trong ngắn hạn, do lạm phát tăng cao và các vấn đề địa chính trị, xung đột vũ trang, thiên tai, dịch bệnh,… Nhìn chung, nền kinh tế Việt Nam năm 2023 có thể chưa tốt ở giai đoạn 6 tháng đầu năm nhưng vẫn lạc quan hơn giai đoạn nửa cuối năm.

LÊ TRÍ