#

Gỗ An Cường (ACG) đặt mục tiêu doanh thu lên đến 5.000 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 668 tỷ đồng

Admin

CTCP Gỗ An Cường (mã chứng khoán ACG) công bố báo cáo thường niên năm 2022 với mục tiêu doanh thu tăng 11,7% lên 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 8,5% lê 668 tỷ đồng.

An Cường đặt mục tiêu đạt 5.000 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 11,7% so với năm 2022.

Về tình hình kinh doanh, năm 2022 An Cường đạt 4.475 tỷ đồng doanh thu, tăng 35,9% so với năm 2021 và vượt 5,5% kế hoạch. Nhờ chi phí vốn giảm, lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.338 tỷ đồng, tăng 49,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 752 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 616 tỷ đồng, tăng 36,4% so với số lãi 451 tỷ đồng đạt được năm 2021 và vượt 12% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

An Cường cho biết cơ cấu doanh thu năm 2022 có sự dịch chuyển theo hướng tích cực với sự gia tăng tỷ trọng đáng kể ở phân khúc khách hàng là nhà phân phối là đơn vị thi công thiết kế, chiếm 72,1% tổng doanh thu, tăng 2,9% so với năm 2021.

Tính đến 31/12/2022 Gỗ An Cường còn 1.135 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối, ngoài ra công ty còn 1.419 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Báo cáo ghi nhận nhân viên An Cường cũng có thu nhập tăng mạnh trong năm 2022, đạt mức bình quân 18,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 33,4% so với năm 2021.

Năm 2023 Gỗ An Cường dự kiến vẫn sẽ còn nhiều khó khăn do tâm lý thận trọng chi tiêu của người dân ảnh hưởng đến sức mua của khách hàng. Ngoài ra thị trường bất động sản vẫn chưa có tín hiệu khả quan, cảnh báo khó khăn kéo dài, nên An Cường cũng sẽ đối mặt với nhiều thách thức.

Dựa vào những dự báo, An Cường đặt mục tiêu đạt 5.000 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 11,7% so với năm 2022. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cũng dự kiến tăng trưởng 8,5% lên 668 tỷ đồng.

Để hoàn thành kế hoạch kinh doanh, Gỗ An Cường dự kiến mở rộng các kênh bán hàng, phát triển mạng lưới nhà phân phối, đại lý, showroom ở những địa điểm phù hợp trên cả nước và các nước trong khu vực.

MINH TRÍ