#

Quý I, Bất động sản Phát Đạt (PDR) doanh thu 192 tỷ đồng, lợi nhuận 24 tỷ đồng, nợ trái phiếu giảm đến 36%

Admin

Trong bối cảnh thị trường bất động sản chưa có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả kinh doanh quý I của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) vẫn còn khiêm tốn. Tuy nhiên, điểm sáng là công ty đã giảm mạnh được dư nợ trái phiếu.

Quý I, doanh thu thuần và lãi ròng của PDR chỉ đạt lần lượt 192 tỷ đồng và 24 tỷ đồng.

Cụ thể, quý I, doanh thu thuần và lãi ròng của PDR chỉ đạt lần lượt 192 tỷ đồng và 24 tỷ đồng. Trong kỳ, công ty đã chủ động tiết giảm các chi phí như chi phí tài chính (giảm 9%), chi phí bán hàng (giảm 31%) và chi phí quản lý (giảm 29).

Giải trình kết quả quý I, PDR cho biết hoạt động đầu tư kinh doanh của công ty cũng như tình hình các dự án đều không thuận lợi do tình hình khó khăn chung của toàn thị trường, đặc biệt là ngành bất động sản. Mặt khác, lợi nhuận giảm còn đến từ việc công ty tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của PDR tại thời điểm 31/03/2023 gần 22 ngàn tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền mặt đang nắm giữ gần 234 tỷ đồng, giảm 14%.

Nợ phải trả của Công ty không thay đổi nhiều so với đầu năm, vẫn duy trì ở mức trên 13.5 ngàn tỷ đồng. Đáng chú ý, tổng nợ vay lại giảm 22% chỉ sau 3 tháng, còn gần 3.5 ngàn tỷ đồng.

Theo thuyết minh của BCTC, tổng nợ vay giảm chủ yếu đến từ việc PDR giảm mạnh các khoản nợ trái phiếu. Vào cuối tháng 3/2023, tổng nợ trái phiếu của Công ty chỉ còn hơn 1,612 tỷ đồng, đầu năm hơn 2,510 tỷ đồng, tức đã giảm gần 36%.

CHÂU HUY