#

Quy định xử phạt mới đối với chủ đầu tư và ban quản trị chung cư

Admin

Từ tháng 2/2022 hàng loạt hành vi liên quan đến sử dụng nhà chung cư sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 16. Mức phát theo nghị định này từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Chủ đầu tư bị phạt đến 260 triệu đồng nếu không quyết toán số liệu kinh phí bảo trì

Theo điều 67 của Nghị định 16, chủ đầu tư sẽ bị xử phạt từ 80 triệu đến 100 triệu đồng các hành vi sau:

Điều 67 “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư đối với chủ đầu tư” quy định:

- Không mở tài khoản hoặc mở tài khoản kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư không đúng quy định.

- Không có hoặc chậm có văn bản đề nghị UBND cấp phường, xã tổ chức hội nghị nhà chung cư khi đã tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu nhưng không đủ số người tham dự theo quy định.

- Không có văn bản thông báo hoặc thông báo không đầy thông tin cho Sở Xây dựng nơi có dự án biết tên tài khoản, số tài khoản đã mở, tên tổ chức tín dụng nơi mở tài khoản và kỳ hạn gửi tiền kinh phí bảo trì.

- Không lập kế hoạch bảo trì hằng năm hoặc lập kế hoạch bảo trì hằng năm không đúng quy định.

- Không có văn bản thông báo cho Sở Xây dựng nơi có nhà chung cư biết để theo dõi sau khi đã bàn giao đầy đủ kinh phí bảo trì cho Ban quản trị chung cư;

Ngoài ra nghị định này còn quy định phạt với mức trên đối với hành vi lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư không đủ điều kiện, năng lực theo quy định; bán, cho thuê chỗ để xe ô tô trong nhà chung cư không đúng quy định.

Nghị định 16 còn quy định phạt 200 – 260 triệu đồng đối với chủ đầu tư có một trong các hành vi:

- Không bố trí diện tích để làm nhà sinh hoạt cộng đồng theo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định.

- Quản lý, sử dụng kinh phí quản lý vận hành không đúng quy định; không tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu theo quy định; không lập biên bản quyết toán số liệu kinh phí bảo trì theo quy định.

Căn hộ The Useful (Công ty Đức Khải làm chủ đầu tư) bị cư dân tố nhiều năm liền không công khai phí bảo trì chung cư

Tự quyết định mức giá dịch vụ: Ban quản trị có thể bị phạt đến 120 triệu đồng

Điều 69 “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư đối với ban quản trị nhà chung cư ” nêu, phạt 60 - 80 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Không có văn bản yêu cầu chủ đầu tư để bàn giao hồ sơ nhà chung cư theo quy định; Chậm hoặc không có văn bản đề nghị UBND cấp huyện yêu cầu chủ đầu tư phải bàn giao hồ sơ trong trường hợp chủ đầu tư không bàn giao hồ sơ nhà chung cư theo quy định; Không có văn bản đề nghị chủ đầu tư chuyển giao kinh phí bảo trì theo quy định;

Không có văn bản đề nghị UBND cấp tỉnh nơi có nhà chung cư thực hiện cưỡng chế chủ đầu tư phải bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung theo quy định; Nhận bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư khi chưa có biên bản quyết toán số liệu kinh phí bảo trì theo quy định; Không bàn giao lại hồ sơ, sổ sách, giấy tờ đang quản lý cho Ban quản trị mới theo quy định.

Điều 69 cũng quy định phạt 100 – 120 triệu đồng đối với một trong các hành vi gồm:

- Quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung không đúng quy định.

- Tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần sở hữu chung, sử dụng chung.

- Tự quyết định mức giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư mà không thông qua hội nghị nhà chung cư.

- Không báo cáo hội nghị nhà chung cư về việc thu, chi theo quy định;

- Thực hiện sai quy chế hoạt động hoặc sai quy chế thu chi tài chính đã được hội nghị nhà chung cư thông qua.

- Không lập tài khoản để nhận kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư của cả tòa chung cư theo quy định.

- Không thông báo công khai trên bảng tin của nhà chung cư về các khoản chi từ kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo quy định.

- Không lập kế hoạch bảo trì hàng năm hoặc lập kế hoạch bảo trì hàng năm nhưng không đầy đủ.

Biện pháp khắc phục là: Buộc có văn bản yêu cầu chủ đầu tư chung cư bàn giao hồ sơ nhà chung cư theo quy định; Buộc có văn bản đề nghị UBND cấp huyện yêu cầu chủ đầu tư bàn giao hồ sơ nhà chung cư.

Nghị định này quy định ban quản trị chung cư buộc phải có văn bản đề nghị chủ đầu tư chuyển giao kinh phí bảo trì; Buộc có văn bản đề nghị UBND cấp tỉnh nơi có chung cư thực hiện cưỡng chế chủ đầu tư bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung; Buộc quyết toán số liệu kinh phí bảo trì trước khi nhận bàn giao bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư;

Buộc bàn giao lại hồ sơ, sổ sách, giấy tờ đang quản lý cho Ban quản trị mới; Buộc quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung đúng quy định; Buộc sử dụng phần sở hữu chung, sử dụng chung nhà chung cư đúng công năng, mục đích; Buộc hủy bỏ quy định về giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư và tổ chức hội nghị nhà chung cư để thông qua giá dịch vụ quản lý, vận hành mới.

Tường Lam