#

PV Gas (GAS) lãi 11.600 tỷ đồng vượt 80% kế hoạch, có gần 41.000 tỷ tiền mặt gửi ngân hàng   

Lê Trí

Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV Gas, HOSE: GAS) kết thúc quý 4/2023 với lợi nhuận sụt giảm. Tuy nhiên, lợi nhuận cả năm của ông lớn ngành khí vẫn tăng mạnh đạt 80% kế hoạch năm.

Theo đó, PV Gas kết thúc quý IV với doanh thu gần 22.600 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn trong kỳ bật tăng 8%, lên hơn 18.500 tỷ đồng. Sau khấu trừ, lãi gộp còn hơn 4.000 tỷ đồng, giảm 17%.

gas-cover-1706743642.jpg

PV Gas kết thúc năm 2023 bằng doanh thu gần 90.000 tỷ đồng, lãi ròng 11.600 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong kỳ tăng 11%, lên 544 tỷ đồng. Tuy vậy, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều ghi nhận tăng và chiếm tỷ trọng đáng kể. Sau cùng, PV Gas lãi ròng 2.700 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 16%.

PV Gas cho biết giá dầu trong quý IV đã giảm 5% so với cùng kỳ. Đồng thời, sản lượng khí khô tiêu thụ giảm tới 43%, làm doanh thu và lợi nhuận sụt giảm.

Lũy kế cả năm, bức tranh kinh doanh của PV Gas cũng lùi so với mức nền cao của năm trước. Doanh nghiệp kết thúc năm 2023 bằng doanh thu gần 90.000 tỷ đồng, giảm 11%; lãi ròng 11.600 tỷ đồng, đi lùi 22%. Dẫu vậy, PV Gas vẫn vượt kế hoạch được ĐHĐCĐ 2023 thông qua, cụ thể vượt 18% mục tiêu doanh thu và tới hơn 80% chỉ tiêu lãi sau thuế của cả năm.

Thời điểm cuối quý IV, tổng tài sản của PV Gas tăng 6% so với đầu năm, đạt gần 88.000 tỷ đồng, trong đó hơn 62.000 tỷ đồng là tài sản ngắn hạn (tăng 12%). Doanh nghiệp giữ lượng tiền khá lớn với gần 41.000 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi, tăng 18% so với đầu năm.

Khoản phải thu ngắn hạn từ khách hàng tăng mạnh 36%, lên hơn 12.500 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm nhẹ, còn 3.900 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cuối kỳ giảm sâu, chỉ còn gần 1.500 tỷ đồng, đầu năm gần 5.900 tỷ đồng, do giảm mạnh chi phí kho chứa LNG Thị Vải.

Bên kia bảng cân đối, nợ ngắn hạn tăng 20%, lên gần 15.000 tỷ đồng, tương ứng tỷ suất thanh toán hiện hành tới 4.2 lần. Trong đó, vay nợ ngắn hạn tăng mạnh từ 45 tỷ đồng lên hơn 1.600 tỷ đồng, chủ yếu là vay dài hạn tới hạn. Nợ vay dài hạn giảm gần 30%, còn 4.300 tỷ đồng.

LÊ TRÍ