Trần Dương

Phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100%, vốn điều lệ của Techcombank đạt 70.450 tỷ đồng vượt qua Vietcombank, VietinBank và BIDV

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB) vừa thông báo hoàn tất việc phát hành 3,52 tỷ cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Sau khi phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100%, vốn điều lệ Techcombank tăng lên 70.450 tỷ đồng, vượt qua cả ba ông lớn khối ngân hàng quốc doanh là BIDV, Vietcombank, VietinBank.

tech-cover-1719536460.jpg

Sau đợt phát hành, số cổ phiếu đang lưu hành của Techcombank tăng lên hơn 7,045 tỷ cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ là 70.450 tỷ đồng.

Trước đó, Techcombank đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 21/6/2024 để thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

Số cổ phiếu này dự kiến sẽ được chuyển giao đến tay cổ đông trong quý III/2024, sau khi hoàn tất việc thay đổi đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cũng như đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu mới tại HOSE.

Do tỷ lệ chi trả thưởng cổ phiếu là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ. Sau đợt phát hành, số cổ phiếu đang lưu hành của Techcombank tăng lên hơn 7,045 tỷ cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ là 70.450 tỷ đồng, vượt qua cả ba ông lớn ngân hàng quốc doanh là BIDV (57.004 tỷ đồng), Vietcombank (55.891 tỷ đồng), VietinBank (53.700 tỷ đồng) và cao thứ hai toàn hệ thống, chỉ sau VPBank (79.339 tỷ đồng).

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024 ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 27.100 tỷ đồng.

LÊ TRÍ