Trần Dương

Ông Nguyễn Quốc Huy được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc SCIC

Admin

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 268/QĐ-TTg ngày 23/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Huy, thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước - SCIC, làm tổng giám đốc đơn vị này.

Theo quyết định vừa được Phó thủ tướng Lê Minh Khái ký, ông Nguyễn Quốc Huy sẽ thay thế vị trí ông Nguyễn Chí Thành nay là Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC làm tổng giám đốc SCIC.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 268/QĐ-TTg ngày 23/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Huy, làm tổng giám SCIC.

Theo đó, ông Nguyễn Quốc Huy, sinh năm 1967, có bằng cử nhân chuyên ngành Kế toán các ngành sản xuất tại trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính) và bằng cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Thương mại, thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng, cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi về làm việc tại SCIC, ông từng là Phó bí thư Đảng bộ, Phó giám đốc Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO). Từ tháng 8/2006 đến tháng 6/2010 ông là Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát SCIC.

Ngày 11/1/2011, ông Huy được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc SCIC. Ngày 9/3/2020, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp bổ nhiệm ông giữ chức vụ Thành viên hội đồng quản trị SCIC. Và đến ngày 23/2 ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc SCIC.

Sau khi được bổ nhiệm ban tổng giám đốc của SCIC gồm 3 phó tổng gồm ông Lê Song Lai, Đinh Việt Tùng và Nghiêm Xuân Đa và ông Nguyễn Quốc Huy làm Tổng giám đốc.

AN NHIÊN