Trần Dương

Ông Lương Trí Thìn thôi chức Chủ tịch HĐQT  của Tập đoàn Đất Xanh sau hơn 2 thập kỷ

Hôm qua 03/07 Công ty CP tập đoàn Đất Xanh (DXG) công bố Nghị quyết số 13/2004/NQ-DXG/HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch của ông Lương Trí Thìn và bổ nhiệm ông Lương Ngọc Huy - Phó tổng giám đốc công ty vào chức chủ tịch.

luong-thin-dxg-1720055594.jpg

Ông Lương Trí Thìn chính thức rời ghế Chủ tịch DXG sau hơn 2 thập niên nằm giữ vị trí này.

Theo đó, DXG cũng quyết định thành lập Hội đồng chiến lược do ông Thìn làm chủ tịch. Theo đó ông sẽ tham gia ban điều hành liên quan đến các vấn đề đầu tư, kinh doanh và quyết sách quan trọng của DXG.

Được biết với việc từ nhiệm nói trên, ông Thìn chính thức rời ghế chủ tịch sau hơn 2 thập niên nằm giữ vị trí này.

Ông Lương Trí Thìn sinh năm 1976 tại Thanh Hóa, trình độ cử nhân kinh tế. Ông là người sáng lập kiêm Chủ tịch của Tập đoàn Đất Xanh từ năm 2003 và từng là Chủ tịch Đất Xanh Services.

Cũng trong nghị quyết được công bố hôm qua, DXG quyết định bầu ông Lương Ngọc Huy vào ghế chủ tịch.

luong-huy-dxg-1720055835.png

Ông Lương Ngọc Huy sinh năm 1970 tại Hưng Yên thay ông Thìn giữ chức Chủ tịch.

Ông Lương Ngọc Huy sinh năm 1970 tại Hưng Yên, từng công tác tại Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh từ tháng 1/1996. Gia nhập Tập đoàn Đất Xanh trên cương vị là Quản lý cao cấp của Bộ phận Đầu tư của Tập đoàn, ông Lương Ngọc Huy từng đảm nhiệm các chức năng quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh cốt lõi của Đất Xanh, bao gồm xúc tiến đầu tư và pháp lý đầu tư - xây dựng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 vừa qua, Tập đoàn Đất Xanh đã bầu bổ sung ông Lương Ngọc Huy vào vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029, sau khi ông Lương Trí Thảo qua đời vào tháng 6/2023.

Năm 2024, Đất Xanh lên kế hoạch doanh thu thuần và lãi ròng của cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 3.900 tỷ đồng và 226 tỷ đồng, tăng 5% và 31% so với kết quả thực hiện năm ngoái.

AN NHIÊN