#

“Ông lớn” ngành chăn nuôi Dabaco đặt mục tiêu lợi nhuận lên đến 804 tỷ đồng trong năm 2024 liệu có khả thi?

Lê Trí

HĐQT CTCP Tập đoàn Dabaco (HOSE: DBC) ngày 29/12/2023 ban hành nghị quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 và một số vấn đề khác. Với kế hoạch doanh thu và lợi nhuận tăng so với năm 2023.

Theo đó, HĐQT Dabaco đặt mục tiêu tổng doanh thu 2024 đạt hơn 25.300 tỷ đồng, tăng 3% so với kế hoạch 2023. Mục tiêu lãi trước thuế 804 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 730 tỷ đồng, hơn kế hoạch 2023 là 28%.

dbc-lq-1704239764.jpg

Dabaco đặt mục tiêu lãi trước thuế 804 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 730 tỷ đồng, hơn kế hoạch 2023 là 28%.

Nếu xét trên thành quả 3 quý đầu năm 2023, mục tiêu của của công ty có thể xem là khá lạc quan. Giá heo hơi giảm sâu trong năm qua đã khiến Dabaco gặp nhiều khó khăn. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Dabaco ghi nhận doanh thu thuần gần 8.500 tỷ đồng và lãi ròng gần 19 tỷ đồng, giảm tương ứng 9% và 92% so với cùng kỳ. Với kết quả này, Dabaco mới thực hiện được 3% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2023 (569 tỷ đồng).

Ngoài ra, Dabaco cũng đang đối mặt với tình trạng bấp bênh về tài chính trong ngắn hạn. Thời điểm cuối quý 3, Doanh nghiệp sở hữu 6.300 tỷ đồng tài sản ngắn hạn, giảm 700 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, phần lớn tập trung vào hàng tồn kho, ở mức 4.700 tỷ đồng vào cuối quý III/2023, còn tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn ở mức gần 900 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ ngắn hạn ở mức 6.200 tỷ đồng, với gần 3.900 tỷ đồng là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn.

Bên cạnh các chỉ tiêu kinh doanh, HĐQT Dabaco còn thông qua việc vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, cho thuê tài chính để phục vụ sản xuất kinh doanh. Trong đó, HĐQT Dabaco chấp nhận phương án vay vốn với tổng hạn mức phụ thuộc vào nhu cầu, tình hình thực tế theo thời điểm; đồng thời, đồng ý cầm cố, thế chấp tài sản để vay vốn.

Song song đó, Dabaco sẽ bảo lãnh cho các công ty con 100% vốn vay vốn tại các tổ chức tín dụng. Trong đó, Dabaco cam kết chịu trách nhiệm bằng tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng đất, sử dụng tài nguyên để trả nợ thay cho công ty con trong trường hợp nhóm này không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ. Giá trị bảo lãnh tối thiểu bằng giá trị cấp tín dụng của ngân hàng.

Một điểm đáng chú ý khác, HĐQT Dabaco thông qua hợp đồng giao dịch giữa công ty và người nội bộ, người có liên quan.

Theo đó, giá trị các hợp đồng giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong BCTC gần nhất của Dabaco.

AN NHIÊN