Trần Dương

Ông Hoàng Lê Sơn, Chủ tịch Chứng khoán Quốc gia xin từ nhiệm

Ngày 30/11, CTCP Chứng khoán Quốc gia (NSI) cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Hoàng Lê Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty.

son-nis-1701477531.jpg

Chứng khoán Quốc gia (NSI) cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Hoàng Lê Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty.

“Do tình hình sức khỏe của tôi thời gian qua sa sút nghiêm trọng, tôi cảm thấy mình không thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị ĐHĐCĐ và HĐQT cho phép tôi được miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của NSI trước thời hạn kết thúc nhiệm kỳ Thành viên HĐQT”, ông Sơn viết trong đơn từ nhiệm.

Ông Sơn cho biết, tại ĐHĐCĐ năm 2021 của NSI, ông đã được đại hội bầu vào HĐQT và sau đó được bầu làm Chủ tịch HĐQT, đến nay thì có đơn từ nhiệm.

Ngoài chức chủ tịch nói trên, ông Sơn còn là Chủ tịch/Thành viên độc lập HĐQT của CTCP SAM HOLDINGS (HOSE: SAM) từ tháng 06/2020, theo báo cáo quản trị bán niên của SAM. Ông Sơn cũng từng đảm nhiệm các vị trí cao cấp như Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Tổng Công ty truyền thông Đa phương tiện (VTC). Hện tại, ông là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc – Công ty CP Pacific Partners; Chủ tịch – Công ty CP VNC Group.

Được biết, ông Sơn có bằng tiến sỹ Kinh tế.

Về tình hình kinh doanh, quý III, NSI có doanh thu hoạt động 33,5 tỷ đồng, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn thu chính từ các khoản cho vay và phải thu 27,9 tỷ đồng, tăng 59%. Song, lãi sau thuế đi lùi 23% về hơn 5 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu hoạt động Công ty đạt 153 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ. Lỗ ròng 2,7 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ đến 79,5 tỷ đồng.

LÊ TRÍ