Trần Dương

Novaland (NVL) nâng giá chuyển đổi lô trái phiếu 300 triệu USD lên 77,000 đồng/cp cao hơn 92.5% so với giá ban đầu

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HOSE: NVL) tiếp tục có động thái điều chỉnh giá chuyển đổi của gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD niêm yết tại Singapore.

Theo Nghị quyết HĐQT của Novaland, giá chuyển đổi của lô trái phiếu quốc tế 300 triệu USD là 77,000 đồng/cp, tương đương tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 23,012 VND/USD. Tỷ lệ chuyển đổi mới sẽ là 59,771 cổ phiếu/trái phiếu.

nvl-tp-1705724145.jpg

Giá chuyển đổi của lô trái phiếu nói trên vừa được HĐQT NVL thông qua cao hơn 92.5% so với giá chuyển đổi trong văn băn gửi các trái chủ vào giữa tháng 12/2023.

Được biết hồi giữa tháng 12/2023, Novaland và các trái chủ đã đồng ý sửa đổi và bổ sung điều khoản trong hợp đồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện giao dịch trái phiếu chuyển đổi.

Chi tiết, lãi phát sinh trước và tại ngày 31/12/2024 của lô trái phiếu sẽ được thanh toán chậm vào thời điểm đáo hạn trái phiếu (30/06/2027) hoặc trong đợt mua lại trước hạn, lãi trả chậm sẽ được tính lãi bằng lãi suất của vốn gốc là 5.25%/năm. Còn lãi phát sinh sau ngày 31/12/2024 sẽ được thanh toán bằng tiền mặt.

Về phần mua lại trước hạn, giá mua lại sẽ bằng tổng 115% của tổng số tiền gốc ban đầu (sau khi trừ đi số tiền gốc được chuyển đổi thành cổ phiếu tính đến ngày thực hiện việc mua lại).

Tiếp đến là phần chuyển đổi, các trái chủ cũng có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL với giá chuyển đổi ban đầu là 40,000 đồng/cp (thấp hơn so với mức 135,700 đồng/cp được nêu vào năm 2021). Giá chuyển đổi sẽ giảm dần sau ngày hiệu lực sửa đổi, cụ thể 36,000 đồng/cp sau 6 tháng; 34,000 đồng/cp sau 18 tháng; và 30,000 đồng/cp sau 30,000 đồng/cp.

Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu sẽ đi theo lịch trình 30% vốn gốc ban đầu ngay khi ngày điều khoản sửa đổi bắt đầu có hiệu lực; 40% vốn gốc sau 6 tháng; 20% sau 18 tháng; cuối cùng là 10% còn lại sau 30 tháng.

Như vậy, giá chuyển đổi vừa được HĐQT NVL thông qua cao hơn 92.5% so với giá chuyển đổi trong văn băn gửi các trái chủ vào giữa tháng 12/2023.

Được biết, lô trái phiếu 300 triệu USD nói trên được NVL niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX) từ năm 2021. Trái phiếu không có tài sản đảm bảo và hiện có lãi suất 5.25%/năm.

CHÂU HUY