Trần Dương

Nhựa Bình Minh (BMP) sắp chi tiếp 500 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 61% nâng tỷ lệ cổ tức năm 2023 lên đến 126%

Ngày 20/5 tới đây, CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức còn lại của năm 2023 với tỷ lệ 61% bằng tiền (01 cổ phiếu nhận 6.100 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 10/6.

Theo đó, với 81,86 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nhựa Bình Minh dự kiến sẽ chi gần 500 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. The Nawaplastic Industries (Saraburi) - một thành viên của Tập đoàn SCG đến từ Thái Lan sẽ bỏ túi khoảng 275 tỷ đồng do nắm quyền chi phối đến 55% cổ phần tại doanh nghiệp đầu ngành nhựa Việt Nam.

bmp-cv-1714698058.jpg

CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức còn lại của năm 2023 với tỷ lệ 61% bằng tiền mặt.

Trước đó, Nhựa Bình Minh đã tạm ứng cổ tức đợt I/2023 tỷ lệ 65% vào cuối năm ngoái. Tính cả đợt cổ tức tới đây, doanh nghiệp sẽ hoàn thành kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua với tổng tỷ lệ cổ tức năm 2023 là 126%.

Về chính sách cổ tức 2024, Nhựa Bình Minh dự kiến sẽ giành tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế năm 2024 để chia cổ tức. Trên thực tế, nhiều năm trở lại đây, doanh nghiệp này đều "dốc" gần như toàn bộ lợi nhuận đạt được trong năm để chi trả cổ tức bằng tiền.

Năm 2024, Nhựa Bình Minh lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu 5.540 tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.030 tỷ đồng, gần như đi ngang so với thực hiện năm ngoái. Nếu hoàn thành kế hoạch, Nhựa Bình Minh sẽ có năm thứ 2 liên tiếp lãi nghìn tỷ.

Quý I/2024, Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.002 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp giảm 23% xuống 425 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 38,4% lên 42,4% trong quý này.

Sau khi trừ đi các chi phí, Nhựa Bình Minh lãi sau thuế 190 tỷ đồng trong quý I/2024, giảm 32% so với mức thực hiện năm trước. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất của doanh nghiệp trong 6 quý, kể từ quý III/2022.

MINH TRÍ