Trần Dương

Nam A Bank (NAB) đặt mục tiêu lãi 4.000 tỷ đồng dự kiến chi 2.645 tỷ đồng để chia cổ tức với tỷ lệ 25%

Lê Trí

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, mã chứng khoán NAB - HoSE) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2024 vào ngày 29/3. Đặc biệt, Nam A Bank đưa ra mục tiêu lợi nhuận 4.000 tỷ đồng, chia cổ tức 25%.

nab-lai-1711332479.jpg

Nam A Bank tiếp tục tăng vốn điều lệ trong năm nay, từ hơn 10.580 tỷ đồng lên hơn 13.725 tỷ đồng.

Theo đó, tổng tài sản của Nam A Bank năm qua tăng 18%, đạt 102% kế hoạch với gần 210.000 tỷ đồng, trong đó tỷ trọng tài sản sinh lời chiếm đến 97%. Huy động vốn đạt gần 164.000 tỷ đồng, tăng 19% và hoàn thành 106% kế hoạch. Tín dụng tăng trưởng 18%, hoàn thành 107% kế hoạch với tổng dư nợ hơn 141.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 3.300 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2022 và hoàn thành 127% kế hoạch.

Các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động được ngân hàng này giám sát chặt chẽ và tuân thủ đúng. Theo đó, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất theo chuẩn Basel II đạt 11,2%, cao hơn nhiều mức 8% theo quy định; Tỷ lệ dự trữ thanh khoản 20,4%, so với mức quy định tối thiểu 10%; Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn 19,9%, trong khi quy định là tối đa 30%; Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi là 75,1%, trong khi quy định là tối đa 85%.

Năm 2023, Nam A Bank cũng đã hoàn tất xây dựng, phê duyệt Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu Ngân hàng giai đoạn 2021-2025 và đã báo cáo NHNN thông qua trước khi triển khai theo quy định.

Ngân hàng cũng đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng bền vững trong năm 2024 với Tổng tài sản tăng thêm 11% lên 232.000 tỷ đồng; Huy động vốn tăng 9% lên 178.000 tỷ; dư nợ cho vay tăng 13% lên 160.000 tỷ; Lợi nhuận trước thuế 4.000 tỷ đồng, tương đương tăng 21% so với năm 2023. Các tỷ lệ an toàn đảm bảo theo đúng quy định, nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Ông Trần Khải Hoàn, Phó tổng giám đốc thường trực Nam A Bank cho biết, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu nêu trên, Nam A Bank đưa ra 11 giải pháp trọng tâm để thực hiện, trong đó trọng tâm tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, kết hợp hoàn hảo 2 yếu tố nòng cốt là nhân lực và công nghệ.

Dự kiến, Nam A Bank chi trả cổ tức tỷ lệ 25% cho cổ đông trong năm 2024 từ nguồn lợi nhuận của năm vừa qua và lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước. Ngân hàng này dự định phân phối cho cổ đông dưới dạng cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ là 25%, tương đương với hơn 2.645 tỷ đồng.

Theo Hội đồng quản trị Nam A Bank, ngân hàng sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ trong năm nay, từ hơn 10.580 tỷ đồng lên hơn 13.725 tỷ đồng.

Với hơn 3.000 tỷ đồng vốn tăng thêm trong năm 2024, Nam A Bank dự định dùng để mua sắm tài sản cố định, công cụ lao động; xây dựng cơ sở vật chất các đơn vị kinh doanh hiện tại và tương lai; Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

HẠ VY