Trần Dương

Năm 2024, Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam (VIB) dự kiến lợi nhuận đạt 12.045 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên 29.791 tỷ đồng

Lê Trí

Sáng ngày 02/4/2024, Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam (VIB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tại TP.HCM nhằm thông qua định hướng chiến lược của ngân hàng trong năm 2024. Theo đó, VIB dự kiến Lợi nhuận trước thuế 12.045 tỷ đồng, tăng 13% so với 2023.

Ông Đặng Khắc Vỹ, chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) VIB cho biết, trong bối cảnh kinh tế quốc tế và thị trường kinh doanh trong nước có nhiều thách thức, ngân hàng đã kết thúc năm tài chính với kết quả tích cực trong nhiều mục tiêu chiến lược quan trọng.

vib-dhcd-1712107166.jpg

Sáng ngày 02/4/2024, Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam (VIB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (nhằm thông qua định hướng chiến trong năm 2024.

Năm 2024 sẽ tiếp tục là năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam. VIB sẽ tập trung phát triển hoạt động kinh doanh theo định hướng lấy chất lượng và an toàn làm nòng cốt, với những giải pháp sáng tạo hướng đến khách hàng, chú trọng nền tảng công nghệ và ngân hàng số, vun đắp uy tín thương hiệu.

Được biết, các cổ đông VIB sẽ cùng thảo luận và thông qua các Báo cáo, Tờ trình được trình bởi Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như chương trình nghị sự và tài liệu đã được gửi tới các cổ đông.

Theo báo cáo của HĐQT, sau 7 năm của hành trình chuyển đổi chiến lược 10 năm (2017-2026), VIB đã thiết lập được một nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng vượt trội về quy mô, chất lượng và giá trị thương hiệu, đưa Ngân hàng vào nhóm dẫn đầu ngành về hiệu quả kinh doanh, tăng trưởng quy mô tài sản và doanh thu, quản trị chi phí hiệu quả, kiểm soát rủi ro chặt chẽ.

Lợi nhuận của VIB đã đạt mức tăng trưởng bình quân (CAGR) là 48%/năm trong suốt giai đoạn 7 năm qua, mức hiệu quả lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 25%. Các chỉ số về tăng trưởng doanh thu, hiệu quả hoạt động và kiểm soát chi phí đều vượt trội so với trung bình top 10 ngân hàng.

Hiện tại, VIB có tỷ trọng bán lẻ top đầu ngành với tỷ lệ hơn 85% danh mục tín dụng và liên tục dẫn đầu thị phần trong các mảng kinh doanh trọng yếu như cho vay mua nhà, mua ô tô, thẻ tín dụng.

Năm 2023, VIB tiếp tục cho ra mắt thị trường nhiều dòng thẻ mới với các tính năng sản phẩm vượt trội. Sau 6 năm, tổng số thẻ tín dụng lưu hành đạt hơn 700.000 thẻ, tăng gấp 8 lần cùng chi tiêu của khách hàng qua thẻ tín dụng VIB tăng trưởng hơn 10 lần, đạt mốc tổng chi tiêu 4 tỷ đô la trong năm 2023.

khac-vy-vib-1712107320.jpg

Ông Đặng Khắc Vỹ (thứ 2, từ trái), Chủ tịch VIB trả lời cổ đông tại ĐHCĐ năm 2024.

Hệ sinh thái ngân hàng số VIB tiếp tục mở rộng, cung cấp những sản phẩm và dịch vụ đa dạng phục vụ cho các nhu cầu sử dụng khác nhau của khách hàng, góp phần quan trọng giúp VIB tăng thêm 1 triệu khách hàng mới trong năm 2023. Số lượng giao dịch trên nền tảng số đạt hơn 300 triệu giao dịch, tăng hơn 130% so với năm 2022 và tăng 60 lần sau 7 năm.

Được biết, VIB là ngân hàng có tỷ lệ cho vay bán lẻ cao nhất thị trường với hơn 85% cho vay bán lẻ. VIB khá thận trọng trong đó các lĩnh vực có rủi ro tiềm ẩn cao. Cụ thể, danh mục cho vay BOT, bảo lãnh trái phiếu doanh nghiệp, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có dư nợ bằng không trong 4 năm qua.

Bên cạnh đó, VIB luôn tuân thủ các chỉ số NHNN đề ra và thường xuyên đi tiên phong trong việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế, trong đó có Basel II, Basel III và IFRS.

Trong 7 năm đầu của lộ trình, VIB đã đạt được tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm của lợi nhuận trước thuế là 48%.

Các mục tiêu chuyển đổi chiến lược được truyền thông một cách nhất quán và triển khai toàn diện.

Cụ thể, các mục tiêu này bao gồm: Tăng trưởng hàng năm (CAGR) về các chỉ tiêu kinh doanh cho vay, huy động, thẻ, bảo hiểm và cơ sở khách hàng 20%-30%/ năm; Tăng trưởng hàng năm (CAGR) về doanh thu và lợi nhuận kép 20%-30%/năm.

Năm 2024, Ngân hàng sẽ tập trung vào những định hướng sau: Các giải pháp khách hàng và sản phẩm sáng tạo và vượt trội; Công nghệ và Ngân hàng số xuất sắc; Phát triển con người VIB; Thương hiệu hàng đầu; Đi đầu trong việc ứng dụng các chuẩn mực quốc tế; Quản trị rủi ro.

Tại đại hội, HĐQT đề xuất cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau: Lợi nhuận trước thuế: 12.045 tỷ đồng, tăng 13% so với 2023; Tổng tài sản: 492.000 tỷ đồng, tăng 20%; Tổng dư nợ tín dụng: 320.600 tỷ đồng, tăng 20%; Huy động vốn: 315.200 tỷ đồng, tăng 21%; Tỷ lệ nợ xấu: dưới 3%. Trong đó, mức tăng trưởng Tổng tài sản, Tổng dư nợ tín dụng và Huy động vốn có thể được điều chỉnh phụ thuộc vào tỷ lệ tăng trưởng tín dụng được NHNN cho phép.

Ông Hồ Vân Long, Phó Tổng giám đốc thường trực VIB trình bày về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. Theo đó, sau trích lập các quỹ, VIB còn hơn 7.600 tỷ đồng để có thể chia cổ tức, vì vậy HĐQT trình cổ đông chia cổ tức tỷ lệ 12,5% cổ tức tiền mặt và 17% cổ phiếu thưởng.

Đáng chú ý, năm 2024, VIB cũng sẽ tăng vốn điều lệ lên 29.791 tỷ đồng, tăng 17,44% so với năm trước.

AN NHIÊN