Trần Dương

ĐHCĐ năm 2023: Ông Đặng Khắc Vỹ tiếp tục là Chủ tịch VIB, tăng vốn điều lệ lên 25.368 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 12.200 tỷ đồng, chia cổ tức với tỷ lệ 35%

Admin

Sáng 15/3/2023, tại TP.HCM, Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam (VIB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). HĐQT đã thông qua kế hoạch lợi nhuận, tăng vốn và phương án chia cổ tức của năm 2023.

Chia sẻ tại Đại hội ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch HĐQT VIB cho hay, năm 2022 lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 10.581 tỷ, tăng 32,1% so với năm 2021, vượt kế hoạch đề ra. Vốn điều lệ đã tăng từ 15.531 lên mức 21.077 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 35,7%. Tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 342,799 nghìn tỷ, tăng 10,8% so với cuối năm 2021. Tổng dư nợ tín dụng đạt 239.920 tỷ đồng, tăng 14,5% so với năm 2021. Huy động tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá đạt 231.899 tỷ đồng, tăng 7,4% so với năm trước. Nợ xấu khống chế ở mức 1,79%.

Sáng 15/3/2023, tại TP.HCM, Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam (VIB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tại TP.HCM.

Được biết, trước đó HĐQT của VIB đã đề ra chiến lược chuyển đổi chiến lược 10 năm (2017-2026). Trong đó, trong 6 năm đầu của lộ trình này VIB đã thiết lập được một nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng vượt trội về quy mô, chất lượng và giá trị thương hiệu, đưa Ngân hàng vào nhóm dẫn đầu ngành về hiệu quả kinh doanh, tăng trưởng quy mô tài sản và doanh thu, quản trị chi phí hiệu quả, kiểm soát rủi ro chặt chẽ.

Lợi nhuận của VIB đã đạt mức tăng trưởng bình quân (CAGR) là 57%/năm trong suốt giai đoạn 6 năm qua, mức hiệu quả lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt trên 30% nhiều năm liên tiếp, vượt trội so với trung bình Top 10 ngân hàng niêm yết.

Cũng theo báo cáo của HĐQT, VIB là ngân hàng có tỷ lệ cho vay bán lẻ cao nhất thị trường với 90%, đồng thời là một trong những nhà băng có tỷ trọng trái phiếu trên tổng dư nợ ở nhóm thấp nhất ngành, chỉ chiếm 0,8% tổng dư nợ.

Cụ thể, tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp chiếm 1.800 tỷ đồng trên tổng 232.000 tỷ đồng dư nợ của Ngân hàng VIB. Trong đó, cho vay bất động sản có 3.800 tỷ đồng, rất nhỏ so với các ngân hàng khác, bất động sản chủ yếu cho vay công ty nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Đặc biệt, VIB chỉ có 3% cho vay trái phiếu và bất động sản trong tổng dư nợ.

Ngoài ra, VIB có 90% dư nợ ở mảng ngân hàng bán lẻ, trong đó hơn 90% dư nợ có tài sản bảo đảm.

Tỷ lệ chi trả cổ tức của VIB qua các năm.

Với những kết quả nói trên, HĐQT của VIB quyết định tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 là 35%. Trong đó, 20% là cổ tức bằng cổ phiếu và 15% cổ tức tiền mặt. Đây là năm đầu tiên ngân hàng dự kiến chia cổ tức tiền mặt sau 2 năm thực hiện các chỉ đạo của NHNN về giữ lại lợi nhuận để củng cố an toàn hệ thống, hỗ trợ nền kinh tế vượt qua đại dịch.

Về kế hoạch kinh doanh và mục tiêu lợi nhuận của 2023, HĐQT của VIB cũng thống nhất thông qua các chỉ tiêu như sau: lợi nhuận mục tiêu năm 2023 là 12.200 tỷ đồng, tăng 15,3% so với năm 2021. Tổng tài sản đạt 428.500 tăng 25% so với năm 2021. Tổng dư nợ tín dụng tăng từ 233.920 tỷ đồng năm 2021 lên 292.500 tỷ đồng vào cuối năm 2023 (tăng 25% tuỳ thuộc chỉ tiêu NHNN giao). Huy động vốn kỳ vọng đạt 292.600 tỷ đồng, tăng 26,2%; tỷ lệ nợ xấu khống chế dưới 3%.

Bên cạnh đó, VIB cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 21.076 tỷ đồng lên 25.368 tỷ đồng. Để thực hiện mục tiêu, VIB dự kiến sẽ phát hành hơn 421 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và 7 triệu cổ phiếu thưởng cho CBCNV.

Sau khi, việc huy động vốn diễn ra thuận lợi, ngân hàng sẽ dùng 4.091 tỷ đồng để cấp tín dụng và đầu tư tài sản thanh khoản; 100 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, sản phẩm, nhân sự; đầu tư nâng cấp mạng lưới chi nhánh 100 tỷ đồng.

Ông Đặng Khắc Vỹ tiếp tục là Chủ tịch HĐQT của Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam (VIB).

Tại ĐHĐCĐ lần này, VIB cũng thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ IX (2023 - 2027) với 5 thành viên HĐQT, trong đó có 1 thành viên độc lập. Trong 5 thành viên HĐQT mới có 4 thành viên tiếp tục trúng cử gồm ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch HĐQT; ông Đặng Văn Sơn, Phó Chủ tịch HĐQT; ông Hàn Ngọc Vũ thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc; ông Đỗ Xuân Hoàng, thành viên HĐQT VIB.

MINH TRÍ