Trần Dương

Năm 2024, Chứng khoán VIX lên kế hoạch lợi nhuận cao nhất lịch sử đạt hơn 1.000 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên gấp đôi

Lê Trí

Năm 2024, VIX lên kế hoạch mang về 1.056 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 9% so với thực hiện năm 2023 và là mức lợi nhuận cao nhất từ trước tới nay. Đồng thời, doanh nghiệp dự kiến phát hành và ESOP cổ phiếu, thu về 6.559,7 tỷ đồng.

Theo đó, năm 2023, VIX mang về 1.624 tỷ đồng doanh thu và 966,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

vix-tangvon-1711155709.jpg

Hiện tại, vốn điều lệ của VIX là 6.694,4 tỷ đồng, như vậy, doanh nghiệp này sẽ tăng hơn 2 lần vốn điều lệ trong năm 2024.

Khoản lợi nhuận thu được, VIX dự kiến sẽ trả cổ tức bằng phương án phát hành hành cổ phiếu, tỷ lệ 10% (cổ đông đang sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu). Với 669,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức là hơn 66,9 triệu cổ phiếu, từ đó bổ sung thêm 669,4 tỷ đồng vào vốn điều lệ.

Năm 2024, VIX lên kế hoạch mang về 1.056 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 9% so với thực hiện năm 2023 và là mức lợi nhuận cao nhất từ trước tới nay.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ phát hành gần 636 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 95% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ có 95 quyền mua cổ phiếu phát hành). Số tiền thu về ước tính 6.359,7 tỷ đồng được dùng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh và cho vay ký quỹ.

Ngoài ra, VIX cũng dự kiến phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP (tương đương 2,99% số cổ phiếu lưu hành) giá 10.000 đồng/cp cho cán bộ nhân viên. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Số tiền 200 tỷ đồng thu được sẽ dùng 50% vào hoạt động tự doanh và 50% vào hoạt động cho vay ký quỹ.

Từ 3 phương án nói trên gồm: trả cổ tức, phát hành cổ phiếu và ESOP, ước tính năm 2024, chứng khoán VIX sẽ phát hành thêm 722,9 triệu cổ phiếu, bổ sung thêm khoảng 7.229 tỷ đồng vào vốn điều lệ và thu về l6.559,7 tỷ đồng tiền mặt.

Hiện tại, vốn điều lệ của VIX là 6.694,4 tỷ đồng, như vậy, doanh nghiệp này sẽ tăng hơn 2 lần vốn điều lệ trong năm 2024.

THỊNH HUY