Trần Dương

Năm 2023, Thủy sản Minh Phú (MPC) đặt mục tiêu đạt 17.985 tỷ đồng doanh thu, tăng 9,5%, lợi nhuận 1.250 tỷ đồng tăng 33% so với cùng kỳ

CTCP Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú (mã chứng khoán MPC) công bố báo cáo thường niên năm 2022 với nhiều thông tin đáng chú ý.

Năm 2023 Thủy sản Minh Phú đặt mục tiêu đạt 17.985 tỷ đồng doanh thu, tăng 9,5% so với doanh thu đạt được năm 2022.

Theo đó, năm 2022 doanh thu Thủy sản Minh Phú đạt 16.425 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2021 nhưng cũng chỉ mới hoàn thành hơn 68% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế tăng 26,6% lên mức 832 tỷ đồng, thực hiện được gần 66% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Năm 2022, doanh thu Thủy sản Minh Phú một lần nữa vượt 16.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tuy chưa ở vùng đỉnh nhưng cũng tăng mạnh so với mấy năm trước đó. Minh Phú cho biết sự tăng trưởng mạnh về doanh thu và lợi nhuận trong năm chủ yếu do ngành tôm hưởng lợi nhờ vào sự trở lại nhu cầu tiêu dùng của các thị trường xuất khẩu, đặc biệt là thị trường Mỹ.

Báo cáo ghi nhận năm 2022 sản lượng sản xuất của Minh Phú đạt 21.533 tấn, tăng 2,6% so với năm 2021. Sản lượng hàng xuất khầu đạt 48.054 tỷ tấn, giảm 8,97% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu cũg giảm 4,7%, mới hoàn thành 77,7% kế hoạch.

Năm 2023 Thủy sản Minh Phú đặt mục tiêu đạt 17.985 tỷ đồng doanh thu, tăng 9,5% so với doanh thu đạt được năm 2022. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.250,9 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 1.145,8 tỷ đồng, tăng 37,7% so với số lãi 832 tỷ đồng đạt được năm 2022. Về chỉ tiêu sản lượng, Minh Phú ước tính đạt khoảng 60.000 tấn trong năm.

Không chỉ kỳ vọng lãi lớn, tăng trưởng mạnh năm 2023, Thủy sản Minh Phú còn đặt mục tiêu, chiến lược dài hạn đến 2030 - tầm nhìn đến 2035. Theo đó Thủy sản Minh Phú muốn phát triển chuỗi giá trị tôm hướng đến kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trên nền tảng số. Minh Phú cho biết đã và đang thực hiện chuỗi giá trị tôm, nâng cáo hiệu quả trong chuỗi giá trị và cho phép truy xuất nguồn gốc từ trại giống tới trang trại nuôi, qua nhà máy chế biến và hệ thống phân phối đến người tiêu dùng.

Tham vọng của Minh Phú là đến 2030 giá thành tôm nguyên liệu Việt Nam bằng với Ấn Độ và phấn đấu đến năm 2035 giá thành tôm nguyên liệu Việt Nam bằng với Ecuador.

AN NHIÊN