Trần Dương

Năm 2023, Tập đoàn Hà Đô doanh thu hơn 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 970 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Hà Đô (Mã: HDG) vừa công bố ước tính đến hết ngày 31/12/2023, doanh thu hợp nhất của tập đoàn đạt 3.020 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 974 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch lợi nhuận đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên. Theo đó, mảng năng lượng tiếp tục là lĩnh vực có đóng góp nhiều nhất.

hdg-1705452158.jpg

Tập đoàn Hà Đô (Mã: HDG) vừa công bố, doanh thu hợp nhất đạt 3.020 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 974 tỷ đồng.

Tính riêng trong quý IV/2023, sản lượng điện tại các nhà máy đạt 541 triệu KWh, cả năm 2023 đạt khoảng 1.450 triệu KWh, đóng góp mức doanh thu lần lượt khoảng 655 tỷ đồng và 1.984 tỷ đồng, chiếm 65% cơ cấu doanh thu hợp nhất của Hà Đô. Lĩnh vực bất động sản và dịch vụ khai thác, cho thuê văn phòng, khách sạn chiếm 35%.

Năm vừa qua, doanh nghiệp cho biết đã nỗ lực đàm phán và phối hợp với với các tổ chức tín dụng để giảm bớt chi phí lãi vay, đặc biệt là dự án có dư nợ lớn, được tái cơ cấu nợ theo hướng có lợi đáng kể. Điển hình là dự án Thủy điện Nhạn Hạc với biên độ giảm còn khoảng 1,3%/năm, dự án Thủy điện Đăk Mi 2 tiếp tục giảm xuống còn 2,2% và một số khoản vay khác cũng đang được các tổ chức tín dụng xem xét điều chỉnh biên độ lãi suất.

Năm 2024, bên cạnh việc tiếp tục triển khai M&A dự án bất động sản khu đô thị, Tập đoàn Hà Đô cho biết sẽ đẩy mạnh đầu tư các dự án khu công nghiệp tại miền Bắc (Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh,...), mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh, tạo động lực tăng trưởng cho HDG trong giai đoạn tiếp theo.

Theo HĐQT công ty, với những diễn biến khó lường của các biến số kinh tế thế giới cũng như trong nước, doanh nghiệp này thận trọng duy trì kế hoạch doanh thu lợi nhuận với mức tăng trưởng khoảng 5 - 7% so với kết quả thực hiện năm 2023.

THỊNH HUY