Trần Dương

Năm 2023, Imexpharm (IMP) lãi 377 tỷ đồng tăng 46% so với cùng kỳ

Công ty CP Dược phẩm Imexpharm (IMP) vừa báo cáo doanh thu và lợi nhuận năm 2023. Theo đó, doanh thu thuần trong năm 2023 IMP ước đạt 1.994 tỷ đồng, tăng 21% so với năm trước và vượt 14% chỉ tiêu đề ra, lợi nhuận trước thuế ước đạt 377 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2022.

imp-lai-1705875182.jpg

Doanh thu thuần trong năm 2023 IMP ước đạt 1.994 tỷ đồng, tăng 21% so với năm trước và vượt 14% chỉ tiêu đề ra.

Cụ thể, doanh thu thuần trong năm 2023 IMP ước đạt 1.994 tỷ đồng - tăng 21% so với năm trước và vượt 14% chỉ tiêu đề ra. Trong đó, doanh thu được đóng góp 53% từ kênh OTC và 42,7% từ kênh ETC.

Theo đó, IMP duy trì vị trí số 1 tại thị trường đấu thầu ETC nhóm 2 với 16,4% thị phần gấp 1,8 lần so với công ty nội địa thứ 2. Hiện tại, thuốc kháng sinh vẫn là thế mạnh cốt lõi của IMP với đóng góp 74% vào tổng doanh thu.

Năm qua, các nhà máy EU-GMP bao gồm IMP2, IMP3 và IMP4 với danh mục sản phẩm hướng tới kênh ETC cũng đóng góp cao hơn vào doanh thu và lợi nhuận nhờ việc tăng trưởng công suất hoạt động. Riêng Nhà máy EU-GMP IMP4 đưa vào khai thác hiệu quả năm đầu tiên với doanh thu đạt gần 80 tỷ đồng.

Khấu trừ chi phí, LNTT ước đạt 377 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2022.

Năm 2024, IMP lên kế hoạch mở rộng hoạt động mua bán sáp (M&) nhập EU nhóm 1, trong đó dự oàn thành danh sách rút gọn và đánh giá 30 sản phẩm được đề xuất bởi IMP/SK và đối tác ETC; song song xem xét các cách tiếp cận khác nhau để phát triển MA Nhóm 1 và tự phát triển MA và nhận chuyển giao MA.

Mới đây, IMP cũng vừa công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ, phê chuẩn việc miễn chào mua công khai đối với việc chuyển nhượng cổ phần giữa SK Investment Vina III Pte. LTd. Cụ thể, cổ đông của Imexpharm đã thông qua việc miễn chào mua công khai đối với việc chuyển nhượng cổ phần giữa SK Investment và các cổ đông hiện hữu của công. Với Nghị quyết này SK Investment trở thành nhà đầu tư nắm trên 65% cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau động thái nói trên, IMP dự kiến ký biên bản hợp tác (MOU) với hai đối tác, mở rộng thị trường với lĩnh vực trị liệu mới bằng cách hợp tác với các đối tác Hàn Quốc để chuyển giao công nghệ.

Được biết, SK Investment được biết đến là công ty con trực thuộc tập đoàn SK, một chaebol lớn thứ 3 Hàn Quốc. Doanh nghiệp này đã đầu tư vào Imexpharm từ cuối tháng 5/2020 sau khi nhận chuyển nhượng 12,3 triệu cổ phiếu IMP (chiếm 24,9% vốn) từ các quỹ thuộc nhóm Dragon Capital cùng với CAM Vietnam Mother Fund, Kingsmead, Mirae Asset.

AN NHIÊN