Trần Dương

Năm 2023, Dược Hậu Giang dự kiến doanh thu đạt 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 1.130 tỷ đồng tăng 19% và 65% so với năm 2022

Kết quý III/2022, Dược Hậu Giang (DHG) đã hoàn thành vượt 10% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm đạt 262,4 tỷ đồng, tăng 30% so với quý III/2021.

CTCP Dược Hậu Giang (HOSE: DHG) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu thuần đạt 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.130 tỷ đồng, tăng lần lượt 19% và 65% so với chỉ tiêu năm nay.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2022, Dược Hậu Giang ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.162 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ, doanh thu tài chính tăng 9% đạt 33,4 tỷ đồng. Kết quả, Công ty lãi sau thuế 262,4 tỷ đồng, tăng 30% so với quý 3/2021, cũng là mức lãi hàng quý cao nhất trong lịch sử DHG.

Theo ban điều hành công ty, kết quả này đến từ việc Công ty đã tổ chức chặt chẽ hệ thống phân phối và kết nối tốt với khách hàng. Bên cạnh đó, DHG cũng quản lý tốt các khoản phải thu và hàng tồn kho giúp cải thiện dòng tiền, tăng hiệu quả.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, Dược Hậu Giang mang về 3.346 tỷ đồng doanh thu thuần và đạt 752 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng trưởng 15% và 24% so với 9 tháng đầu năm 2021.

Năm 2022, DHG đặt mục tiêu doanh thu đạt 4.220 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 682,4 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, 9 tháng, DHG đã hoàn thành lần lượt 79% và vượt 10,2% kế hoạch năm.

LÊ TRÍ