#

Năm 2023, Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia kế hoạch lợi nhuận giảm sâu đến 66.7% chỉ còn 186 tỷ đồng

Admin

CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia - IDI (HoSE: IDI) dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 vào ngày 15/4 tại An Giang. Dự kiến công ty sẽ thông qua một số nội dung quan trọng như kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2023 cũng như miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT mới.

Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia kế hoạch lợi nhuận giảm sâu đến 66.7% chỉ còn 186 tỷ đồng.

Theo đó, năm 2023, IDI đặt kế hoạch doanh thu 8.133 tỷ đồng, tăng 2,6% so với 2022 nhưng lợi nhuận sau thuế dự kiến là 186 tỷ đồng, giảm 66,7%. Về cổ tức năm 2022, ban lãnh đạo trình cổ đông việc không trả cổ tức và dùng tiền để tái đầu tư, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2023, mức cổ tức dự kiến dao động 5% - 10% bằng tiền hoặc cổ phiếu.

Một nội dung quan trọng khác là HĐQT sẽ xem xét thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Văn Chung (hiện đảm nhiệm phó chủ tịch HĐQT).

Ông Lê Văn Chung sinh năm 1964, tham gia thành lập và điều hành IDI từ năm 1997 và giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc từ năm 2003. Ngoài ra, ông Chung đang là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sao Mai (Sao Mai Group, HoSE: ASM) và Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư du lịch và Phát triển Thủy sản (HoSE: DAT). Ông Chung cũng là em trai của ông Lê Thanh Thuấn, Chủ tịch HĐQT IDI đồng thời là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Sao Mai.

Ông Chung xin nghỉ với lý do đáp ứng theo quy định tại điểm b, khoản 5, điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2020. Cụ thể, điểm này quy định, giám đốc hoặc tổng giám đốc doanh nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn Nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ. Bên cạnh đó, ông cũng cho biết lý do nghỉ là cần thiết trong việc xây dựng, đào tạo đội ngũ kế thừa, đáp ứng theo quy định của pháp luật.

Thay thế ông Chung làm thành viên HĐQT sẽ là ông Lê Tuấn Anh, ứng viên do Tập đoàn Sao Mai, công ty mẹ của IDI, đề cử. Ông Lê Tuấn Anh sinh năm 1994, hiện cũng là Phó tổng giám đốc Sao Mai. Về mối quan hệ, ông Lê Tuấn Anh là con trai ông Lê Thanh Thuấn, gọi ông Lê Văn Chung là chú.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Sao Mai cũng đề cử ba cá nhân vào Ban kiểm soát IDI nhiệm kỳ 2019-2024, gồm ông Lê Thiện Toại, bà Nguyễn Thị Thanh Loan và bà Đoàn Nguyễn Kim Phượng.

LÊ TRÍ