Trần Dương

Năm 2023, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) lãi trước thuế 151 tỷ đồng

Lê Trí

Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (mã TNH) vừa công bố báo cáo tài chính IV/2023 cho thấy doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng tốt.

tnh-1708044537.jpg

Lũy kế cả năm 2023, Công ty đạt 531 tỷ đồng doanh thu, tăng 15% so với năm trước.

Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý IV/2023 đạt 116 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ. Sau khi trừ đi các chi phí, Công ty đạt lợi nhuận trước thuế 30,9 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 28 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế giảm chủ yếu do lợi nhuận gộp giảm 16% khi doanh thu giảm 7% và giá vốn tăng 1%.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, quý IV là thời điểm cuối năm, nhu cầu khám chữa bệnh của người dân giảm dẫn đến doanh thu giảm, trong khi giá vốn biến động. Doanh thu tài chính tăng mạnh nhưng giá trị nhỏ, lãi vay giảm mạnh 61%, tuy nhiên Công ty trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư vào công ty con là Công ty cổ phần Bệnh viện TNH Lạng Sơn nên chi phí tài chính tăng. Công ty cổ phần Bệnh viện TNH Lạng Sơn đang trong quá trình xây dựng cơ sở vật chất mới thay thế bệnh viện cũ, do đó phát sinh chi phí tháo dỡ nhà cửa dẫn đến lỗ luỹ kế.

Đặc biệt, khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 2% nhưng thuế thu nhập doanh nghiệp tăng tới 73% do Công ty đã hết thời gian miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi nhánh Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên và hết thời gian hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi nhánh bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên.

Lũy kế cả năm 2023, Công ty đạt 531 tỷ đồng doanh thu, tăng 15% so với năm trước dù vậy giá vốn cũng tăng 24% nên lợi nhuận gộp của Công ty đạt 218 tỷ đồng, tăng 4%. Chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 32,5 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, Công ty đạt lợi nhuận trước thuế 151 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước.

Báo cáo tài chính hợp nhất của TNH không có nhiều chênh lệch so với báo cáo riêng, bởi đây là năm đầu tiên Công ty hợp nhất với TNH Lạng Sơn và doanh nghiệp gần như chưa phát sinh thu chi lớn.

Lợi nhuận tăng 4% được đánh giá là một nỗ lực lớn của TNH, bởi năm 2023 tình hình kinh tế ảm đạm, lạm phát tăng, tình trạng thiếu thuốc men và vật tư y tế trên cả nước. Tuy nhiên, Công ty tiếp tục duy trì hoạt động ổn định và phát triển tăng trưởng của 2 bệnh viện đang hoạt động là Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên và Bệnh viện đa khoa Yên Bình Thái Nguyên.

THỊNH HUY