#

Một nhân tố mới sắp được vào hội đồng quản trị trị của Novaland

Lê Trí

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova - Novaland (HOSE: NVL) vừa công bố ứng viên Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 là ông Hoàng Đức Hùng. Được biết, hiện ông Hùng không nắm giữ chức vụ tại NVL.

Theo giới thiệu, ông Hoàng Đức Hùng sinh năm 1973 là Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính Quốc tế của trường Đại học Oxford Brookes (Anh).

Từ 11/1994 đến 06/2014: Điều hành kiểm toán, lãnh đạo Khối dịch vụ Tư Vấn, lãnh đạo Khối Khách hàng Chính Phủ và Khu vực Công- Công ty Ernst & Young (EY) Việt Nam.

hoang-hung-1689010463.jpg CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova - Novaland (HOSE: NVL) vừa công bố ứng viên Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 là ông Hoàng Đức Hùng.

Từ 07/2014 đến 09/2016: Chuyên gia Tư vấn Quốc tế - Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Bộ Tài Chính xây dựng thể chế về Kiểm toán nội bộ tại Việt Nam.

Từ 10/2016 đến 11/2020: Phó Tổng giám đốc – Công ty PWC Việt Nam.

Từ 12/2020 đến hiện tại: Chủ tịch HĐQT – Công ty Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp CGS Việt Nam; Thành viên HĐQT - Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân tích Di truyền.

Từ 09/2022 đến hiện tại: Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban thường vụ của Hội Thành viên Độc lập HĐQT Việt Nam (VNIDA); Chủ tịch của Institute of Internal Auditors Việt Nam – Phân viện Kiểm toán Nội bộ Quốc tế tại Việt Nam (IIA Vietnam Chapter).

Được biết, tổng số Thành viên HĐQT của Novaland trong cơ cấu nhiệm kỳ 2021-2026 có 5 thành viên, trong đó 3 thành viên Độc lập HĐQT.

AN NHIÊN