Trần Dương

Lucky House, công ty con của Novaland tiếp tục báo lỗ, nợ phải trả hơn 5.700 tỷ đồng cao gần 13 lần trên vốn chủ sở hữu

Lê Trí

CTCP Dịch vụ Đầu tư Lucky House vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính bán niên 2023. Theo đó, trong kỳ doanh nghiệp báo lỗ sau thuế hơn 11 tỷ đồng. Ở kỳ trước, Lucky House cũng báo lỗ 70 tỷ đồng

bf-nvl-cover-1700183101.jpeg
Báo cáo tài chính của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland; mã chứng khoán: NVL) ghi nhận, Lucky House là công ty con với tỷ lệ sở hữu 100%.

Theo đó, tính đến ngày 30/6/2023, doanh nghiệp ghi nhận vốn chủ sở hữu là gần 456 tỷ đồng, tăng 30% so với cuối năm ngoái. Như vậy, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 6.203 tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với kỳ trước.

Về hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 12,62 lần, tương đương 5.748 tỷ đồng, tăng 6% so với kỳ trước. Trong đó, hệ số nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu của công ty là 0,44 lần, tương ứng dư nợ trái phiếu 200 tỷ đồng (cùng kỳ gần 399 tỷ đồng).

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Lucky House đang còn dư nợ tại hai lô trái phiếu. Cụ thể, lô trái phiếu LUCKYHOUSE.BOND2020.02 được phát hành ngày 28/8/2020 với kỳ hạn 4 năm, tức đáo hạn vào 28/8/2024. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 200 tỷ đồng, lãi suất 10%/năm (theo HNX).

Bên cạnh đó, lô trái phiếu LUCKYHOUSE.BOND2020.03 có cùng thời gian phát hành, giá trị phát hành và lãi suất nhưng với kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào năm 2025. Tháng 5/2021, doanh nghiệp này đã mua lại trước hạn 200 tỷ đồng (tính theo mệnh giá) của hai trái phiếu trên.

Ngoài ra, trong năm 2020, công ty này còn phát hành một lô trái phiếu với mã LUCKYHOUSE.BOND2020.01 tương tự hai lô nói trên nhưng có kỳ hạn 3 năm và đã được mua lại trước hạn toàn bộ vào tháng 12/2022.

Báo cáo tài chính của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland; mã chứng khoán: NVL) ghi nhận, Lucky House là công ty con với tỷ lệ sở hữu 100%.

Về Lucky House, doanh nghiệp được thành lập năm 2018, kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản với vốn điều lệ là 300 tỷ đồng.

Người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Bùi Đạt Chương, em trai ông Bùi Thành Nhơn (Chủ tịch Novaland).

THỊNH HUY