Trần Dương

LPBank (LPB) phát hành thêm 328,53 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 19%

Lê Trí

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank, mã LPB – sàn HOSE) cho biết, ngày 23/8 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 19%.

Theo đó, LPBank dự kiến phát hành hơn 328,53 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 100:19, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 19 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

lpbank-cotuc-1689818242.png

LPBank dự kiến phát hành hơn 328,53 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 100:19.

Nguồn vốn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của LPBank, tương ứng hơn 3.903,84 tỷ đồng.

Đồng thời, ngân hàng dự kiến phát hành 500 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:28,916, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, cứ 100.000 quyền sẽ được mua 28.916 cổ phiếu mới. Giá phát hành là 10.000 đồng/CP.

Số cổ phiếu do Cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, thực hiện không hết quyền mua và số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi gộp sổ và sẽ do Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định phân phối cho các nhà đầu tư khác và quyết định giá chào bán nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/CP. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc chào bán.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 05/09/2023 đến ngày 22/09/2023, thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 05/09/2023 đến ngày 26/09/2023.

Về hoạt động kinh doanh, quý II/2023 LPBank đạt 880 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 2.446 tỷ đồng, giảm 31,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Như vậy, với kế hoạch cả năm 2023 đạt lợi nhuận trước thuế 6.000 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2022, kết thúc nửa đầu năm, Ngân hàng mới hoàn thành 40,77% mục tiêu.

LÊ TRÍ