#

Lỗ 97 tỷ đồng trong quý 1, vua tôm Minh Phú có kết quả tồi tệ nhất kể từ năm 2016

Admin

CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2023. Theo đó, công ty lỗ ròng 97 tỷ đồng và đây là kết quả tệ nhất kể từ năm 2016 đến nay.

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2023, MPC mang về 2,123 tỷ đồng doanh thu, giảm 50% so với cùng kỳ. Lãi gộp chỉ còn 123 tỷ đồng, giảm 75%.

Minh Phú lỗ ròng 97 tỷ đồng và đây là kết quả tệ nhất kể từ năm 2016 đến nay.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 38 tỷ đồng (tăng 96% so với cùng kỳ), trong đó gần 27 tỷ đồng lãi chênh lệch tỷ giá và gần 3 tỷ đồng lãi tiền gửi ngân hàng. Song, chi phí tài chính cũng tăng không kém, lên mức 54 tỷ đồng, tương đương tăng 68%. Trong đó, chi phí lãi vay chiếm 33 tỷ đồng, tăng 159%.

Quý 1, MPC lỗ ròng 97 tỷ đồng, đây là kết quả kinh doanh hàng quý kém tích cực nhất của “vua tôm” Minh Phú kể từ năm 2016.

Giải trình cho kết quả trên, MPC cho biết ngoài ảnh hưởng từ doanh thu bán hàng giảm, kết quả kinh doanh của các công ty nuôi tôm thương phẩm Minh Phú Lộc An, Minh Phú Kiên Giang và Công ty sản xuất tôm giống Minh Phú Ninh Thuận không có hiệu quả.

Đến cuối quý 1/2023, MPC có quy mô tài sản 9,502 tỷ đồng, giảm gần 11% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm gần 50%, tương đương 4,741 tỷ đồng (đã tính khoản trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 76 tỷ đồng).

Danh mục đầu tư tài chính của MPC đa dạng. Đầu tư ngắn hạn chủ yếu vào cổ phiếu và tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng. Tính đến cuối quý 1, MPC nắm giữ 8.8 tỷ đồng danh mục cổ phiếu, không thay đổi so với đầu năm, nhưng đang phải trích lập 5.6 tỷ đồng cho khoản đầu tư này; tiền gửi gần 63 tỷ đồng, tăng 35% so với đầu năm. Danh mục đầu tư dài hạn chủ yếu là trái phiếu ngân hàng.

Tính đến cuối quý 1, tổng nợ phải trả là 3,830 tỷ đồng, giảm 21% so với đầu năm. Dư nợ vay ngắn hạn ngân hàng của MPC ở mức 2,877 tỷ đồng, giảm 24% so với đầu năm, chủ yếu vay để bổ sung vốn lưu động.

LÊ TRÍ